Rektorzy polskich uniwersytetów debatują o finansach w Olsztynie

2023-06-17 10:00:00(ost. akt: 2023-06-17 10:34:33)

Autor zdjęcia: UWM

W dniach 15 – 17 czerwca na UWM obraduje Uniwersytecka Komisja Finansowa Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Skupia ona prorektorów do spraw finansowych dwudziestu klasycznych uniwersytetów polskich.
Komisji Finansowej KRUP już drugą kadencję przewodniczy dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM i jego prorektor. Grono to spotyka się zwykle trzy razy w roku i omawia sprawy z zakresu zarządzania finansami uczelni.

W czwartek 15 czerwca goście zwiedzali Kortowo, a w piątek 16 czerwca spotkali się, by analizować raporty finansowe. Obrady otworzył przewodniczący komisji, prof. Mirosław Gornowicz.

— Cieszę się, że spotykamy się w Olsztynie – mówił do zgromadzonych gości prorektor UWM, prof. Gornowicz. — Mamy na dzisiejsze spotkanie zaplanowane dwa główne punkty. Pierwszy to prezentacja Jarosława Oliwy, dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Edukacji i Nauki, który opowie nam o finansowaniu nauki i szkolnictwa wyższego i podziału subwencji. Druga część to prezentacja rocznego raportu „Analiza ekonomiczna uniwersytetów publicznych w latach 2019-2022”. Bardzo dziękujemy całemu zespołowi Uniwersytetu Gdańskiego pod przewodnictwem prof. Mirosława Szredera, który pilotował powstanie tego podsumowania. Według mnie dokument jest lepszy niż rok temu, bo spotkaliśmy się dodatkowo w Gdańsku, dyskutowaliśmy później w Kielcach i zgodnie naszymi ustaleniami powstał ten raport.

Rektor UWM, prof. Jerzy Przyborowski przywitał gości w murach UWM.

— Kampus w Olsztynie jest naprawdę wyjątkowy, bo można tutaj nie tylko pracować, ale też odpoczywać . Zachęcam, by po ciężkiej analizie finansowej skorzystali państwo z uroków tego miejsca. Nasz program to przede wszystkim dwie prezentacje. Podział subwencji wszystkich nas bardzo interesuje i trapi, bo w kontekście zmieniających się makroekonomicznych warunków w Polsce i na świecie, musimy się martwić o finanse. Wszyscy się zastanawiamy, co jeszcze czeka nas w 2023. Będą na pewno rosły koszty — mówił rektor UWM, prof. Jerzy Przyborowski.

Zaznaczył, że mimo trudności cieszy się z inwestycji i nowej siedziby dwóch wydziałów – Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych.

Raport finansowy wydawany jest przez Komisję corocznie od 2003 roku i stanowi cenne źródło informacji o sytuacji finansowej uniwersytetów i jej uwarunkowaniach. Poza obradami i omawianiem spraw organizacyjnych Komisji Finansowej, uczestnicy mają możliwość poznania kilku interesujących miejsc w Kortowie, a w piątek wieczorem będą gośćmi prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza.

źródło: UWM