Kwalifikacja wojskowa w powiecie giżyckim potrwa do 29 czerwca

2023-06-14 16:10:00(ost. akt: 2023-06-14 16:30:52)

Autor zdjęcia: powiatgizycki.pl

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu giżyckiego potrwa od 12 do 29 czerwca 2023 r. Komisja lekarska pracuje w internacie "Agrobiznesu" w Giżycku (ul. Smętka 7).
Terminy stawiennictwa wezwanych:

Miasto Giżycko: 12-19.06.2023 r., godz. 7.45
Gmina Giżycko: 19-21.06.2023 r., godz. 7.45
Miasto i Gmina Ryn: 21-22.06.2023 r., godz. 7.45
Gmina Wydminy 22-23.06.2023 r., godz. 7.45
Gmina Kruklanki: 26.06.2023 r., godz. 7.45
Gmina Miłki: 27.06.2023 r., godz. 7.45
Kobiety: 28.06.2023 r., godz. 7.45
Dzień dodatkowy: 29.06.2023 r., godz. 7.45

Kto jest wezwany do kwalifikacji wojskowej:
- mężczyźni, którzy w danym roku kończą 19 lat (w tym roku mężczyźni urodzeni w 2004 r.),
- mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy do tej pory nie wzięli udziału w kwalifikacji wojskowej i nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
- wszyscy, którzy w latach 2021-2022 zostali uznani za czasowo niezdolni do służby wojskowej, a termin ich „niezdolności” kończy się przed upływem terminu tegorocznej kwalifikacji,
- wszyscy, którzy w latach 2021-2022 zostali uznani za czasowo niezdolni do służby wojskowej, a termin ich „niezdolności” kończy się po upływie terminu tegorocznej kwalifikacji – jeśli wystąpili z takim wnioskiem,
- kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe lub naukę w szkołach policealnych na kierunkach przydatnych Siłom Zbrojnym RP, np. medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych, ratownictwa medycznego,
- wszyscy zainteresowani są służbą wojskową w wieku 18-60 lat.

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymują imienne wezwania od wójta lub burmistrza. Jeśli ktoś nie otrzyma wezwania, powinien zgłosić się do Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w miejscu swojego pobytu stałego lub pobytu czasowego ponad trzy miesiące.