Astronomowie z całego świata przyjadą do Olsztyna na konferencję naukową LOFAR Family Meeting

2023-06-09 14:30:00(ost. akt: 2023-06-09 14:18:24)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: astronomia.szczecin.pl

Przez kilka najbliższych dni w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego astronomowie z całego świata będą rozmawiać m.in. o kosmicznej pogodzie, obserwacji gwiazd i egzotycznych pulsarów, a także o badaniu najdalszych obiektów na granicy znanego nam wszechświata.
LOFAR Family Meeting to konferencja naukowa, podczas której spotykają się radioastronomowie z całego świata, wykorzystujący w swych badaniach wyniki obserwacji wykonanych radioteleskopem LOw Frequencyy ARray. Ten unikalny instrument, składający się z osobnych elementów rozlokowanych w kilku krajach Europy, działa na zasadzie interferometru radiowego, chociaż każdy z elementów jest w istocie niezwykle skomplikowanym systemem anten.

Swój udział w konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie potwierdziło ponad 160 badaczy kosmosu z całego świata. W programie konferencji, zaplanowanej w dniach 12-16 czerwca odbędzie się wiele sesji tematycznych, podczas których uczestnicy przedstawią kierunki rozwoju badań LOFARem, a także zaprezentują rezultaty obserwacji i wyniki swoich badań.

Uczestnicy konferencji przyjadą do stolicy Warmii i Mazur ze wszystkich krajów europejskich funkcjonujących w konsorcjum ILT: Niderlandów, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Francji, Irlandii, Łotwy, Włoch, Bułgarii oraz Belgii.

LOFAR jest instrumentem pozwalającym na zgłębianie bardzo szerokiego wachlarza zagadnień astrofizycznych, przez co tematyka konferencji obejmie: pogodę kosmiczną i badania Słońca, pomiary ośrodka międzygwiazdowego, wyniki obserwacji gwiazd, w tym bardzo egzotycznych pulsarów, ale przede wszystkim wyniki obserwacji najdalszych obiektów w znanym Wszechświecie, radiogalaktyk i kwazarów, co jest niezwykle ważne w zrozumieniu tematów kosmologicznych.

Spośród 54. stacji systemu LOFAR, trzy ulokowano na terenie Polski. Jedna z nich jest własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a zbudowana została w Bałdach. Wszystkie europejskie stacje prowadzą obserwacje w ramach europejskiego konsorcjum International LOFAR Telescope – ILT.

Polskie narodowe konsorcjum POLFAR (POlish Low Frequency ARray) skupia 9 instytucji naukowych zajmujących się badaniami kosmosu: UWM Olsztyn, UJ Kraków, CBK PAN Warszawa, PCSS Poznań, Uniwersytet w Zielonej Górze, UMK Toruń, CAMK Warszawa/Toruń, Uniwersytet w Szczecinie i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Część wyników prac badawczych zostanie przedstawiona w postaci posterów, których kilkadziesiąt na czas trwania konferencji ozdobi Centrum Konferencyjne UWM w Olsztynie.

LOFAR Family Meeting wpisuje się w obchody Roku Mikołaja Kopernika, dlatego zaplanowano specjalne spotkanie w Zamku Kapituły Warmińskiej, podczas którego przedstawiona zostanie sylwetka wielkiego polskiego Astronoma.