Ruszyła rekrutacja na studia. UWM czeka na kandydatów

2023-06-11 14:00:00(ost. akt: 2023-06-09 14:38:39)

Autor zdjęcia: UWM

Ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jeśli planujesz dołączyć do społeczności akademickiej, musisz przejść przez proces aplikacyjny. Nie jest on skomplikowany, ale warto trzymać rękę na pulsie, aby nie ominąć żadnego ważnego terminu.
Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbywa się według ogłoszonego harmonogramu. Określone są w nim terminy na różne formy studiów, dlatego warto zapoznać się z nim już teraz.

Terminy rekrutacji na UWM

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2023/2024 rozpoczęła się 7 czerwca. Termin ten dotyczy studiów w języku polskim pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów jednolitych magisterskich. Od tego dnia możesz wprowadzić swoje dane do systemu IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Wyniki z egzaminów maturalnych uzupełnisz później. Rekrutacja na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie kończy się 11 lipca, a na studia drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, trwa do 21 lipca. Warto trzymać rękę na pulsie, ponieważ w tych dniach, o godzinie 15, automatycznie zamyka się platforma rejestracyjna. Wszystkie terminy znajdują się w harmonogramie rekrutacji.

Wybór kierunku studiów to pierwszy krok, który powinieneś zrobić na drodze do studiowania. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ma ich do zaoferowania aż 75 na piętnastu wydziałach, w Szkole Zdrowia Publicznego oraz Filii w Ełku, dlatego zanim złożysz aplikację, sprawdź, na którym z nich chcesz się uczyć i poznaj kierunki na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, a także ofertę studiów drugiego stopnia, studiów niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. W roku akademickim 2023/2024 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otworzył również nowe kierunki, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe. To, o czym warto pamiętać, to fakt, że podczas jednej rekrutacji możesz aplikować na kilka kierunków.

Rejestrując się na wybrany kierunek, kandydaci musisz uiścić opłatę rekrutacyjną. W roku akademickim 2023/2024 wynosi ona 85 zł na większości kierunków i 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia, na które odbywają się sprawdziany uzdolnień artystycznych. Opłatę rekrutacyjną uiszcza się za każdy wybrany kierunek. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie dotyczącej opłat rekrutacyjnych na rok akademicki 2023/2024.

Zostałeś zakwalifikowany – i co dalej?

Informację o zakwalifikowaniu się na studia znajdziesz na swoim koncie w systemie IRK. Po jej otrzymaniu musisz złożyć dokumenty, aby potwierdzić chęć studiowania na wybranym kierunku lub kierunkach. Wśród dokumentów są:

- podpisane własnoręcznie podanie,
- świadectwo maturalne,
- zaświadczenie o wyniku studiów (w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia)
- oraz 1 fotografia o wymiarach 35x45 mm.

Dokumenty załącza się za pośrednictwem systemu IRK. Można je również dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Kandydata znajdującego się w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12b lub wysłać pocztą na adres: Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b, 10-719 Olsztyn (na kopercie należy dopisać kierunek studiów). Najważniejsze jest, aby dokumenty dotarły na UWM do 21 lipca do godz. 15. W przypadku dokumentów przesyłanych pocztą liczy się więc data ich wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego.

Kryteria i zasady przyjęć na studia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jasno określa zasady przyjęcia na studia. Uczelnia zastosowała podział na kandydatów z maturą: nową, starą, międzynarodową, zagraniczną oraz posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia, dyplom zagraniczny oraz finalistów i laureatów olimpiad. Kryteria kwalifikacji na studia wskazują przedmioty objęte postępowaniem rekrutacyjnym.

Ogłoszenie list kandydatów na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zaplanowane jest na 17 lipca na godzinę 12. Na listę kandydatów możesz jeszcze trafić w późniejszym terminie, ponieważ nastąpi jeszcze uzupełnienie limitów naboru. Ostateczna lista przyjętych na studia zostanie ogłoszona 1 sierpnia.