Przy szkole podstawowej w Olsztynie trwa budowa miasteczka ruchu drogowego

2023-06-08 10:00:00(ost. akt: 2023-06-07 14:59:52)

Autor zdjęcia: Facebook: Szkoła Podstawowa nr 30 im.Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie

Przy Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie trwa budowa miasteczka ruchu drogowego z grami edukacyjnymi. Powstanie tam plac manewrowy, na którym dzieci i młodzież będą uczyły się bezpiecznego korzystania z dróg.
Miasteczko ruchu drogowego to plac manewrowy umożliwiający wprowadzenie dzieci i młodzieży w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, ponadto zdobycie doświadczenia i dobrych nawyków niezbędnych do bezpiecznego kierowania pojazdem, a także uzyskanie uprawnień do prowadzenia rowerów po drogach publicznych.

Miasteczko ruchu drogowego daje możliwość właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Edukacja komunikacyjna jest inwestycją w bezpieczeństwo, gdyż najmłodszy uczestnik ruchu drogowego przygotowany do bezpiecznego poruszania się rowerem staje się zarówno świadomym kierującym, jak również bardziej odpowiedzialnym pieszym, a dzięki temu ma ugruntowane podstawy do zdobycia pierwszego uprawnienia do samodzielnego poruszania się pojazdem po drogach publicznych w postaci kart rowerowej.

Funkcjonowanie miasteczka ma na celu popularyzację zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu ulicznym najmłodszych jego uczestników. Dzięki zajęciom w miasteczku możliwe będzie korygowanie popełnianych błędów przed dopuszczeniem do ruchu drogowego, praktyczne sprawdzenie znajomości i stosowania przepisów ruchu drogowego, przełamywanie barier psychologicznych przed poruszaniem się w warunkach ruchu ulicznego.

Inwestycja ta umożliwi skorzystanie w ramach zajęć praktycznych z profesjonalnie przygotowanej przestrzeni miasteczka ruchu drogowego, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego miasta, stworzy nowe miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu, a dodatkowo przyczyni się do integracji środowiska. Rower to nie tylko ekologiczny środek transportu, ale także znakomity sposób na spędzanie wolnego czasu i aktywność fizyczną. Wraz z rozbudowującą się infrastrukturą ścieżek rowerowych na terenie miasta Olsztyna projekt idealnie wpisuje się w działania samorządu.

Miasteczko ruchu drogowego to zwycięski projekt z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego z 2021 roku. Inwestycję realizuje miasto przy współpracy i merytorycznym wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie.