„Drużyna Kopernika” na obrazie w filharmonii w Olsztynie

2023-06-08 16:00:00(ost. akt: 2023-06-07 15:06:14)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Mikołaj Kopernik połączył więźniów, funkcjonariuszy straży więziennej i artystów, którzy stworzyli wspólne dzieło. Można je oglądać w hallu olsztyńskiej filharmonii.
Złożony z wielu obrazów jeden duży obraz „Drużyna Kopernika” powstał pod kierunkiem Magdaleny Dzudzik. Jak mówią twórcy, dzieło powstało z potrzeby zestawienia w pracy twórczej różnych, na pozór odmiennych od siebie osób czy też instytucji i stworzenia dla nich nowego kontekstu. Współdziałania w jednej, wspólnej idei, obszaru spotkania – integracji artystycznej.

— Każda forma przekazywania ludziom miłości do sztuki jest wyzwaniem. Tworzenie sztuki z osobami pozbawionymi wolności było bardzo wartościowym konceptualnym przeżyciem. Obraz stał się inspiracją do powstania dyptyku. Wolność planet na obrazie, które swoją ciepłą barwą przyciągają wzrok widza. W artystycznym przekazie widać, że obrazy mają wspólny artystyczny mianownik, mogą to być linie zbiegu w przyrodzie, albo jak w tym przypadku, układ planet — mówi Magdalena Dudzik, prezeska Związku Plastyków Warmii i Mazur, pod której kierunkiem pracowali osadzeni.

Praca o wysokości 300 cm i szerokości 700 cm złożona jest z 21 kwadratów – obrazów, każdy o wymiarach 100 x 100 cm. Każdy z nich to osobna twórczość, podejście, kolory i wizja Kopernika czy wszechświata podyktowana przez autora. Projekt będzie można oglądać do końca czerwca w holu Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

— Filharmonia to także miejsce ekspozycji prac plastycznych, malarskich czy fotografii. Bardzo się cieszę, że ta przestrzeń będzie służyła słuchaczom, ale i widzom. Naszą filharmonie\ę odwiedza miesięcznie około 5 tys. osób, więc jest to wyjątkowe miejsce do ekspozycji — mówi Janusz Ciepliński, dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. I dodaje: — Chyba nie ma bardziej owianego miejsca stereotypami niż zakład kary. Dzięki takim inicjatywom możemy zajrzeć za kraty, poczuć i zrozumieć osadzonych.

— To odważna koncepcja i idea złączenia prac osób z bardzo różnych środowisk. Taka jest misja CEiIKu, inicjować, edukować, zapraszać kulturą i sztuką. Do tworzenia sztuki potrzebna jest wrażliwość i empatia, a taką może posiadać każdy — mówi Jolanta Wiszniewska z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.

Kuratorką wystawy oraz autorką jednej z prac jest prof. dr hab. Wioletta Jaskólska – malarka, dyrektorka Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Wydarzenie zorganizowali Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Filharmonią oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.

Fot. Zbigniew Woźniak

W projekcie udział wzięli:
» dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz – adiunkt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
» Iwona Bolińska-Walendzik – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie,
» Magdalena Dudzik,
» Irena Jarocka,
» Tomasz Kardacz,
» Joanna Kitkowska – Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach,
» Anna Koniecpolska – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie,
» Alicja Król – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
» Robert Listwan – Łyna Park,
» Anna Odoj-Stankiewicz – Pałac Młodzieży w Olsztynie,
» Beata Salata,
» Joanna Sierzputowska,
» dr hab. Marek Szczęsny – prof. UWM,
» Julia Tarnowska – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie,
» Agata Topolewska,
» dr hab. Renata Zimnicka-Prabucka – prof. UWM;
funkcjonariusze Służby Więziennej:
» ppłk Arleta Pęconek – Centralny Zarząd Służby Więziennej;
» por. Radosław Socha – Oddział Zewnętrzny w Strzelcach Opolskich;
» st. szer. Monika Sołtysiak – Areszt Śledczy w Olsztynie;
» osoby pozbawione wolności z Aresztu Śledczego w Olsztynie, które stworzyły pracę malarską w ramach programu readaptacji społecznej skazanych pod kierunkiem Magdaleny Dudzik.