Zaawansowane biotechniki wspomaganego rozrodu u bydła w teorii i praktyce – bezpłatne warsztaty

2023-06-06 15:59:48(ost. akt: 2023-06-07 09:00:42)
Zaawansowane biotechniki wspomaganego rozrodu u bydła w teorii i praktyce – bezpłatne warsztaty

Naukowcy z Pracowni Biologii Zarodka Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie organizują bezpłatne warsztaty na temat zaawansowanych biotechnik
wspomaganego rozrodu u bydła. Spotkanie to propozycja skierowana do hodowców bydła,
producentów mleka i lekarzy weterynarii, którzy chcieliby zapoznać się w praktyce z metodą
produkcji zarodków OPU/IVP. Technika ta jest z sukcesem wykorzystywana w najlepiej
prowadzonych fermach na całym świecie. Warsztaty odbędą się już 22 czerwca 2023r. w Stacji Badawczej Instytutu PAN w Popielnie.

Stale zwiększające się zapotrzebowanie na produkty pochodzące od bydła i postęp
genetyczny wymuszają na hodowcach unowocześnianie produkcji. Biotechniki stosowane w
rozrodzie samic są coraz bardziej nowoczesne ale i pracochłonne. Przyżyciowe pozyskanie
oocytów i zapłodnienie in vitro to wyższy poziom rozrodu. Metody ta pozwalają wykorzystać
potencjał genetyczny zwierząt i osiągnąć maksymalną wydajność stada. Technika OPU/IVP
dopiero zyskuje na popularności w Polsce, ale już dziś cieszy się dużym zainteresowaniem.
Zaproponowane warsztaty dadzą możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu innowacyjnych
biotechnik rozrodu bydła, a także zapoznania się jak w warunkach terenowych wygląda
pobieranie komórek jajowych oraz hodowla ich do stadium blastocysty w warunkach in vitro.

Warsztaty „Zaawansowane biotechniki wspomaganego rozrodu u bydła w teorii i
praktyce
” poprowadzą prof. dr hab. n. wet. Izabela Wocławek-Potocka oraz dr inż. Ilona
Kowalczyk-Zięba z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka w Instytucie PAN. Badaczki podzielą
się z uczestnikami oryginalną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem, by podnieść
zainteresowanie hodowców nowoczesnymi biotechnikami wspomaganego rozrodu bydła, a
tym samym umożliwić im zwiększenie potencjału genetycznego własnego gospodarstwa.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie jest wiodącą jednostką
naukową, prowadzącą działalność badawczo-rozwojową. Wszelkie badania kadry naukowej
Instytutu są odzwierciedleniem najnowszych światowych trendów naukowych. Taka strategia
umożliwia rygorystyczną weryfikację śmiałych przedsięwzięć, które docelowo mają służyć
poprawie dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i jakości życia człowieka.

Warsztaty są częścią projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii
Żywności dla Jakości Życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Szczegóły wydarzenia na stronie
www.pan.olsztyn.pl

Obrazek w tresci