SG: Niemcy chcą przekazać Polsce ponad 1870 cudzoziemców

2023-06-05 18:32:36(ost. akt: 2023-06-05 18:36:00)

Autor zdjęcia: PAP/Artur Reszko

Niemcy w tym roku zgłosiły do przekazania Polsce w sumie 1878 cudzoziemców, z czego 305 już przekazały. To osoby, które nielegalnie przebywają w Niemczech, a wcześniej miały być w Polsce. Aby zostały przyjęte, muszą być dowody na ich obecność w Polsce - wyjaśnia rzeczniczka SG por. Anna Michalska.
Z danych Straży Granicznej wynika, że w sumie wszystkie państwa członkowskie zgłosiły w tym roku 2182 cudzoziemców do przekazania Polsce w ramach readmisji i procedury dublińskiej regulującej zasady udzielania w UE ochrony międzynarodowej obywatelom państw trzecich. Dotychczas przekazanych zostało 477 spośród zgłoszonych. Rok temu zgłoszonych zostało 3929 osób, a przekazanych - 848.

Najwięcej osób do zawrócenia do Polski zgłaszają Niemcy. W tym roku wnioskują w sumie o przekazanie Polsce 1878 cudzoziemców, z czego 305 osób już zostało przekazanych. W 2022 roku Niemcy wnioskowali o przekazanie 3434 osób, a przekazanych zostało 628.

Przekazywani cudzoziemcy to osoby, które w Niemczech przebywają nielegalnie, ale przybyły do nich przez Polskę. Według rzeczniczki SG większość z nich to cudzoziemcy, którzy opuścili otwarte ośrodki dla cudzoziemców przed zakończeniem procedur.

To także osoby, które nadużyły procedury uchodźczej - złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej i wyjechały z Polski, nie czekając na rozstrzygnięcie. Jeśli następnie złożą wniosek uchodźczy w Niemczech, są zwykle zawracane do Polski, gdzie złożyły go po raz pierwszy.

Por. Anna Michalska wyjaśniła, że to mogą być również cudzoziemcy, którzy wcześniej przekroczyli nielegalnie granicę Białorusi, ale z Litwą lub Łotwą, a następnie przez Polskę dostali się do Niemiec, gdzie zostali zatrzymani. W takim przypadku mogli zostać zawróceni do Polski w ciągu 48 godzin w ramach tzw. readmisji uproszczonej, jeśli zatrzymano ich przy granicy lub mieli np. bilet potwierdzający przyjazd z Polski.

Rzeczniczka SG zaznaczyła, że w każdym przypadku wcześniejszy pobyt cudzoziemca w Polsce lub jego przyjazd do danego kraju członkowskiego z Polski musi być udokumentowany. Jeżeli brak dowodów w tej sprawie, osoba nie jest przyjmowana.

Poza Niemcami cudzoziemców do przekazania Polsce - zarówno w tym, jak i w zeszłym roku - zgłaszają Francja, Holandia, Norwegia i Szwecja.

Kraje, z których pochodzą przekazywani cudzoziemcy, to najczęściej Irak (94 osoby), Białoruś (89), Rosja (80), Afganistan (71) i Ukraina (40).(PAP)