170 tys. zł na podniesienie turystycznej atrakcyjności Warmii i Mazur

2023-06-04 15:00:00(ost. akt: 2023-06-02 15:03:56)

Autor zdjęcia: warmia.mazury.pl

170 tys. zł trafi do zwycięzców tegorocznego konkursu "Łączy nas turystyka", który organizuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Ideą przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury turystycznej i przestrzeni publicznej.
O dotacje mogły się ubiegać gminy z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury turystycznej i przestrzeni publicznej.

Wsparcie finansowe otrzymają zadania związane z budową, rozbudową, doposażeniem, odnową lub modernizacją ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej na Warmii i Mazurach. Można do nich zaliczyć m.in. zagospodarowanie plaż, kształtowanie terenów zielonych, urządzanie miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych.

Do tegorocznego konkursu złożono 23 wnioski. Dofinansowanych zostało 9 projektów na łączną kwotę 170 tys. zł., a ich całkowita wartość to ponad 385 tys. zł.
Wsparcie trafi do gmin: Kurzętnik, Dobre Miasto, Nowe Miasto Lubawskie, Rozogi, Ostróda, Srokowo, Stawiguda, Budry, Węgorzewo.

Lista dofinansowanych zadań:
- Zagospodarowanie stanicy wodnej dla kajaków w Kurzętniku
- Doposażenie istniejącej przystani kajakowej przy pałacu w Smolajnach na szlaku kajakowym rzeki Łyny
- Doposażenie infrastruktury turystycznej poprzez montaż tablic edukacyjno-informacyjnych przy ścieżkach rowerowych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
- Wytyczenie szlaku przyrodniczo-historycznego na pograniczu mazursko-kurpiowskim w gminie Rozogi
- Remont pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kątno na szlaku Kanału Elbląskiego
- Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Srokowo poprzez poprawę jakości architektury turystycznej i przestrzeni publicznej na Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym w Leśniewie nad jeziorem Rydzówka
- Podniesienie atrakcyjności turystycznej plaży w Tomaszkowie nad Jeziorem Wulpińskim
- Młyńska historia kołem się toczy
- Dostawa i montaż 4 szt. wiat turystycznych na plaży w miejscowości Kal i w Kolonii Rybackiej