Pokaż się z najlepszej, biznesowej strony!

2023-05-30 11:06:35(ost. akt: 2023-05-30 11:10:29)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Mat. partnera

Trwa nabór do trzeciej edycji projektu „Sternik. Ku przyszłości!”. Tylko do 3 czerwca firmy i organizacje z województwa warmińsko-mazurskiego, realizujące najlepsze praktyki biznesowe i społeczne, mogą zgłaszać się do udziału w konkursie. Czy warto? Zapytaliśmy o to laureatów poprzedniej edycji.
O konkursie dowiedziałam się od Anny Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego Banku Gospodarstwa Krajowego i ambasadorki projektu „Sternik”. Już wcześniej wiedziałam, że BGK poprzez swoją fundację Empiria i wiedza, organizuje wspierające inicjatywy i projekty edukacyjne. Mam na myśli projekt „InwestorJa” na przeprowadzenie zajęć dla młodzieży, w którym braliśmy udział. Mieliśmy więc pewność co do wysokiej wartości programów BGK, stąd decyzja o udziale — mówi Ewa Kazimierczak, założycielka i prezeska fundacji Każdy Ważny. 

Siła wspólnoty


Olsztyńska fundacja Każdy Ważny została wyróżniona w zeszłorocznej edycji konkursu w kategorii Sternik Odpowiedzialności Społecznej. Kapituła konkursu doceniła działania organizacji na rzecz tworzenia i wspierania lokalnych inicjatyw, szczególnie tych budujących poczucie wspólnotowości. Dodatkowo fundacja prężnie wspierała uchodźców z Ukrainy, organizując pomoc psychologiczną i rzeczową dla najbardziej potrzebujących.

Innowacyjne koncepcje


Jednym z podmiotów wyróżnionych w konkursie „Sternik” w 2022 roku także było olsztyńskie przedsiębiorstwo Szkłoland sp. z o.o. Kapituła konkursu doceniła działania firmy na rzecz „zielonej transformacji”.

Jesteśmy w trakcie wdrażania  projektu, który wpisuje się w założenia krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS 7) — innowacyjne technologie recyklingu odpadów. Będziemy produkować granulat krzemianowy, który powstaje z odpadu poprodukcyjnego. Proces produkcji granulatu jest objęty zgłoszeniem patentowym. Technologia wykorzystania granulatu krzemianowego ze szlamu poprodukcyjnego wpływa na redukcję emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Dodatkowo nasza firma wyposażona jest w automatyczną oczyszczalnię, która zapewnia oczyszczanie wody technologicznej poprzez separację fizyczną/dynamiczną w połączeniu z procesem filtracji w obiegu zamkniętym — podkreśla Dariusz Kwiatkowski, prezes zarządu Szkłolandu sp. z o.o.

Strategia rozwoju to podstawa


Celem konkursu „Sternik” poza promocją najlepszych praktyk biznesowych i społecznych jest inspirowanie i tworzenie przestrzeni do wymiany myśli, kreowania i propagowania skutecznych rozwiązań — na miarę burzliwych czasów. Przedstawiciele wyróżnionych firm wspierają się wzajemnie i radzą, jak działać w chaotycznym otoczeniu biznesowym.

Myślę, że warto mieć spisaną i właściwie zakomunikowaną długoterminową strategię rozwoju przedsiębiorstwa, a codziennie pracować w oparciu o cele wynikające ze strategii. W dobie częstych zmian warto mieć owskaźnikowane podstawowe kluczowe procesy, stale je monitorować, śledzić odchylenia i trendy, aktywnie i szybko reagować na zmiany w ramach zespołowego zarządzania procesowego, tzw. performance management. Trzeba być elastycznym i szybko reagować, wykorzystywać szanse biznesowe — przekonuje Michał Pętlak, dyrektor sprzedaży i członek zarządu ERKO sp. z o.o. sp. k.

Firma ERKO sp. z o.o. sp. k. otrzymała wyróżnienie w kategorii Sternik Inwestycji za stworzenie nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie fabryki w Jonkowie, która jest centrum rozwoju, automatyzacji i robotyzacji przemysłu oraz edukacji zawodowej, a przede wszystkim przyjaznym miejscem do pracy.

Wypromuj swój biznes


Laureaci konkursu podkreślają jedno: udział w projekcie „Sternik” jest świetnym sposobem nie tylko na dzielnie się swoimi doświadczeniami z innymi firmami i instytucjami. To także okazja do poznania innych organizacji, które realizują ciekawe, perspektywiczne i innowacyjne przedsięwzięcia, o których do tej pory szeroko się w regionie nie mówiło.

„Warto się odważyć i wziąć udział w konkursie, skorzystać z możliwości dotarcia do szerszego gremium z własnymi działaniami. Kapituła docenia różnorodne projekty o różnej skali działania, tworząc sporą listę kategorii” – mówi Lidia Warnel, wiceprezes zarządu ds. ekonomicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Olsztynie.

MPEC w Olsztynie został laureatem nagrody głównej w kategorii Sternik Zielonej Transformacji. Przedsiębiorstwo przechodzi transformację energetyczną – buduje rynek dostaw ciepła oparty na  miksie paliwowym, bazującym na biomasie, a także cieple pochodzącym ze spalania odpadów komunalnych. Dzięki tej zmianie udział węgla obniży się z 98% do 36%.

Firma w ramach nagrody otrzymała voucher na realizację szerokiej kampanii marketingowej w mediach oraz profesjonalny film korporacyjny wraz z ofertą kształcenia dla kadry managerskiej.

Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 3 czerwca 2023 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz na stronie www.bgk.pl/sternik/sternik-edycja-trzecia/.

Do zgłoszenia należy dołączyć opis działań i osiągniętych rezultatów, które uzasadniają udział w konkursie.