Pół miliona złotych na "niebiesko-zielone granty" dla gmin z Warmii i Mazur

2023-05-31 08:30:00(ost. akt: 2023-05-30 15:14:36)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Pół miliona złotych otrzymały gminy z Warmii i Mazur na "niebiesko-zielone granty", które mają służyć podniesieniu jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu środowiska. Umowy na wsparcie tych przedsięwzięć zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.
Konkurs "Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur" został przeprowadzony drugi rok z rzędu. Tym razem lokalne samorządy złożyły 31 wniosków na kwotę ponad 750 tys. zł. Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego zdecydował o wsparciu 20 gmin dotacjami o łącznej wysokości 500 tys. zł.

Maksymalne dofinansowania wysokości 30 tys. zł otrzymały m.in. gminy: Pisz - na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy drodze dojazdowej do plaży miejskiej, Iława - na "zielony plac zabaw" nad Jeziorem Szymbarskim w Kamionce, Lubawa - na modernizację placu rekreacyjnego w Rożentalu, Giżycko - na "ogród teatralny" w Gajewie i Olsztynek - na zagospodarowanie terenów zielonych na przyzamczu.

Gmina Biała Piska uzyskała 30 tys. zł na "pływający ogród" na tzw. jeziorku rekreacyjnym w tej miejscowości. Będzie to pływająca platforma wykonana m.in. z siatki i naturalnego włókna kokosowego. Na platformie zostaną posadzone rośliny, które mają wspomagać proces filtracji i oczyszczania wody.

Z kolei gmina Ostróda wykorzysta wsparcie wysokości 26 tys. zł na utworzenie w Pietrzwałdzie zbiornika przeznaczonego do gromadzenia wód deszczowych i roztopowych. Woda z tego zbiornika ma być przeznaczona do celów przeciwpożarowych i używana do celów gospodarczych np. w przypadku awarii sieci wodociągowej. Zwiększenie lokalnych zasobów wody ma też poprawić bioróżnorodność flory i fauny.

Dzięki wsparciu z budżetu województwa powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne: dla ośrodka kultury i remizy strażackiej w Miłomłynie oraz budynku świetlicy wiejskiej w Kiwitach.

Celem konkursu ma być podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę stanu środowiska. Granty mają być przeznaczone głównie na modernizację terenów wiejskich m.in. poprzez tworzenie terenów zielonych w obszarach zabudowanych, ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych, poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń związanych z produkcją ciepła.

Jak przypomnieli organizatorzy konkursu, wpisuje się on w cele Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2030 roku. Zgodnie z regulaminem, gminy uzyskujące granty muszą zapewnić własny wkład finansowy, który nie może być niższy niż 50 proc. całkowitego kosztu zadania.(PAP)

autor: Marcin Boguszewski