Polska Grupa Zbrojeniowa na Kongresie Przyszłości

2023-05-26 12:17:28(ost. akt: 2023-05-29 10:54:08)   Materiał partnera
Tegoroczna, VII edycja Kongresu Przyszłości jest jednocześnie pierwszą, w której Polska Grupa Zbrojeniowa występuje w roli partnera strategicznego i angażuje się w to wydarzenie. Powodów, dla których zdecydowano się na obecność, jest co najmniej kilka.
Głównym jest sama idea Kongresu, który koncentruje się na tym, co najważniejsze, czyli na przyszłości. W poprzednich edycjach omawiano różne aspekty funkcjonowania państwa i regionu z myślą o przyszłych pokoleniach i szansach rozwojowych. Obecna sytuacja geopolityczna w naszym regionie Europy spowodowała, że tematem wiodącym stało się szeroko rozumiane bezpieczeństwo, którego polski przemysł obronny, w tym Polska Grupa Zbrojeniowa, jest integralną częścią. Widać to wyraźnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które z uwagi na swoje położenie geograficzne jest nie tylko świadkiem, ale także uczestnikiem kryzysu bezpieczeństwa naszej części Europy. Przejawia się to m.in. w długotrwałym kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej. To także widoczny napływ uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.


W ramach przeciwdziałania skutkom kryzysu migracyjnego spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej udzieliły szeroko pojętego i różnorodnego wsparcia służbom zaangażowanym w ochronę i obronę tego odcinka polskiej granicy państwowej. To do żołnierzy 16 Dywizji Zmechanizowanej, ale także funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji trafiły dodatkowe elementy wyposażenia, jak środki ochrony osobistej. W ramach poprawy warunków służby przekazanych zostało kilkadziesiąt specjalistycznych lornetek, ale także sprzęt survivalowy, latarki, termosy, odzież termoaktywna – wszystko to, co poprawiło komfort trudnej służby na granicy w okresie jesienno-zimowym.

W wymiarze wieloletnim wspierane są poszczególne jednostki wojskowe stacjonujące na terenie Warmii i Mazur. Służący w ramach PKW Łotwa żołnierze 9 Brygady Kawalerii Pancernej, pełniąc służbę na wschodniej flance NATO, korzystali ze sprzętu wyprodukowanego w zakładach PGZ. Podobnie Zawiszacy, czyli 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, jedna z najlepiej wyposażonych brygad zmechanizowanych Wojska Polskiego, korzystają z Raków, Popradów czy Piorunów. Z kolei 1 Mazurska Brygada Artylerii z Węgorzewa była pierwszą jednostką Wojska Polskiego, która otrzymała armatohaubice Krab, a dziś przezbraja się na południowokoreańskie armatohaubice K9. Koreański sprzęt w postaci pierwszych czołgów K2 trafił już do 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach. Dostawami sprzętu i uzbrojenia wspierane są także kolejne oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dostarczanie żołnierzom sprzętu i uzbrojenia to kluczowy wymiar działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przykład sprzętu południowokoreańskiego to dowód, że na poziomie państwa myśli się strategicznie o przyszłości tego sektora polskiej gospodarki. Umowy zawarte pomiędzy PGZ a jej południowokoreańskimi partnerami stanowią tego potwierdzenie. Za kilkadziesiąt miesięcy czołgi K2 i armatohaubice K9, ale także wyrzutnie Chunmoo, które trafią m.in. na Warmię i Mazury, będą już produkowane w zakładach należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

By tak się stało, potrzebne jest jednak myślenie perspektywiczne i inwestycja w młode pokolenie. Dzisiejsi nastolatkowe są tą grupą społeczną, która za kilka lat trafi na rynek pracy. Część z nich z pewnością znajdzie zatrudnienie w zakładach sektora zbrojeniowego, którego Polska Grupa Zbrojeniowa jest liderem. By tak się stało, już dziś trzeba inwestować w edukację i rozwój zawodowy młodzieży. Właśnie z tego powodu w listopadzie 2022 r.

PGZ S.A. zawarła umowę partnerską z Zespołem Szkół Budowlanych w Braniewie. Jego uczniowie już teraz wizytują spółki należące do PGZ, by zapoznać się z profilem ich działalności. Z pewnością pomoże im to zdecydować o wyborze dalszej drogi zawodowej i życiowej. Być może część zasili szeregi służb mundurowych i Wojska Polskiego. Z pewnością będą i tacy, którzy podejmą pracę na rzecz państwa i jego bezpieczeństwa w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Tylko kompleksowe spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa daje szansę zbudowania silnego państwa, gotowego do obrony swojej suwerenności i odstraszenia potencjalnego agresora. Każdy wymiar bezpieczeństwa jest równie istotny dla funkcjonowania tego systemu. Należy na to patrzeć zarówno w wymiarze globalnym, jak też regionalnym i lokalnym. Kongres Przyszłości jest jedną z platform dyskusji na ten temat – dyskusji niezwykle ważnej i potrzebnej w obliczu aktualnej sytuacji geopolitycznej w naszym regionie, jak również zmian zachodzących w wieloletniej koncepcji funkcjonowania całych Sił Zbrojnych RP. Nie chodzi jedynie o rozwój liczebny, co pociąga za sobą konieczność znalezienia odpowiedniej liczby chętnych do służby kandydatów, ale także o ewolucję, a wręcz rewolucję technologiczną i techniczną sprzętu, w jaki będzie wyposażona nowoczesna armia. Za ten proces w dużym stopniu odpowiada Polska Grupa Zbrojeniowa. Dlatego właśnie takie inicjatywy jak Kongres Przyszłości mają uzasadnienie. W trakcie toczonych tu dyskusji lepiej widać wyzwania, z jakimi trzeba mierzyć się w aspekcie regionalnym, by osiągać cele ogólnokrajowe i ogólnonarodowe. Takim celem jest budowanie silnej armii, która zapewni poczucie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom, niezależnie od tego, czy mieszkają w centrum kraju, czy w bezpośredniej bliskości granicy państwa, jak ma to miejsce na Warmii i Mazurach.