Nowa Perspektywa na prawie 6 mld EUR. Ruszyły programy Polska Wschodnia

2023-06-01 06:57:00(ost. akt: 2023-06-01 09:00:01)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Nowa Perspektywa to prawie 6 mld EUR do rozdysponowania wśród przedsiębiorców. Spotkania informacyjne, jak skorzystać z nowych możliwości cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Tak było również w Olsztynie, podczas już szóstego spotkania zorganizowanego przez PARP z cyklu „Rozwijaj się z funduszami europejskimi. Nowe programy dla przedsiębiorców”.
Wydarzenie było szeroko zapowiadane w mediach społecznościowych, na stronach agencji rządowych oraz stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców. Frekwencja dopisała. Zarówno tych, którzy 10 maja przyszli do sali konferencyjnej Hotelu Warmińskiego w Olsztynie, jak i tych, którzy uczestniczyli w nim dzięki transmisji on-line.

— To spotkanie, które pokazuje, jakimi narzędziami dysponujemy w zakresie pomocniczości dla firm — stwierdziła obecna na sali Olga Semeniuk-Patkowska — wiceminister rozwoju i technologii oraz Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zdaniem wiceminister środki finansowe powinny iść przede wszystkim na nowe technologie, popieranie badań i pobieranie know-how, który zmienia sposób działania firm. Co ważne, przedsiębiorcy z Warmii i Mazur mogą już wnioskować o unijne wsparcie z nowej perspektywy finansowej UE, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła już pierwsze konkursy z programu Polska Wschodnia.

— Będziemy robić wszystko, także z moim udziałem jako przedstawiciela ministerstwa odpowiedzialnego za gospodarkę, by jak największe środki dla sektora małych i średnich firm szły właśnie tu, na Warmię i Mazury — podkreśliła wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska.

— Mam nadzieję, że nasze spotkanie przyczyni się do rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego — zapowiedział z kolei, otwierając spotkanie Paweł Olejnik, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. — Jesteśmy tutaj po to, by mówić o narzędziach, ich pozyskiwaniu i wdrażaniu, o konkretnych projektach i o konkretnych pomysłach, które mogą być zrealizowane — podkreślił.

Prezes PARP wymieniając główne dziedziny gospodarki w regionie wskazał na turystykę, produkcję zdrowej żywności, przemysł drzewny, produkcję maszyn i urządzeń. Z uznaniem mówił o sukcesach w korzystaniu z odnawialnych źródeł energii, proekologicznej gospodarce leśnej, produkcji jachtów oraz ekoturystyce.

— Widzę tutaj na sali wiele młodych osób, które chcą stworzyć nowe projekty i rozwiązania. Tego rodzaju działania my jako PARP chcemy aktywizować i wspierać jeszcze bardziej oraz pobudzać Państwa do działania, a jesteśmy w stanie zrobić to właśnie poprzez środki pochodzące z nowej perspektywy — zachęcał Paweł Olejnik. — Nowa Perspektywa to prawie 6 mld EUR. Środki te są do rozdysponowania wśród przedsiębiorców dla całej Polski na narzędzia, na inwestycje, na maszyny, urządzenia, budynki, na pomysły, które wiążą się z kreatywnością i z innowacyjnością, którą chcecie Państwo tworzyć — wyliczał.

Blisko czterogodzinne spotkanie wypełniły prelekcje na temat Nowej Perspektywy na lata 2021-2027. Szczególne zainteresowanie budziły programy dla startupów. Swoim doświadczeniem przedsiębiorcom służyli przedstawicie punktu informacyjnego funduszy europejskich (PIFE) i Enterprise Europe Network (EEN) eksperci PARP, PIFE, EEN.

Zakres programów i możliwości, które z nich wynikają, przybliżyła Małgorzata Szczepańska – dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. O szczegółach nowych Funduszy Europejskich pod hasłem: „Badaj, inwestuj, rozwijaj” mówiła Ilona Rudka, ekspertka PARP.

Nowe Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 mają trzy główne filary. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dysponują budżetem programu na poziomie 2,82 mld euro, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej budżetem 1,39 mld euro, a Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego — 1,37 mld zł.

Ilona Rudka, referując możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców i ich konsorcjów, zwróciła szczególną uwagę na kompleksowe projekty badawczo-rozwojowo-inwestycyjne w ścieżce SMART. Realizacja takich projektów odbywa się w trybie modułowym. Tu nabór trwa jeszcze do 30 czerwca, a budżet wynosi 890 mln zł. To tylko jedna z wielu szczegółowo omówionych podczas spotkania ścieżek finansowania.

— Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, organizacji badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu w zakresie badań i innowacji, wykorzystywania zaawansowanych technologii, transformacji przemysłowej oraz w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii - zachęcała ekspertka PARP.

Ścieżkę SMART, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, przedstawił Tomasz Pawłowski, ekspert PARP. O funduszach europejskich dla startupów mówił z kolei Marcin Seniuk – dyrektor Departamentu Startupów z PARP. PARP z programu Polska Wschodnia uruchomiła na razie dwa konkursy. Pierwszy dotyczy startupów, czyli nowo powstających firm technologicznych.

— PARP prowadzi już nabór na platformy startowe, czyli takie partnerstwa organizacji, które są w stanie wspierać startupy poprzez weryfikację ich modelu biznesowego i przygotowanie produktu. Wybierzemy kilka takich konsorcjów, które za 120 milionów złotych będą oferować startupom, również z Warmii i Mazur, programy inkubacyjne, czyli programy, które pomagają zakładać działalność gospodarczą, rozwijać produkt lub usługi oraz przygotowywać do konkurencji na rynku — wyjaśnił Marcin Seniuk z PARP. — Drugi, prowadzony już konkurs na unijne wsparcie dla firm z Polski Wschodniej, to konkurs na wspieranie wzornictwa przemysłowego — dodał. Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi.


Stanisław Kryściński