VII Kongres Przyszłości: Nie narzekamy, tylko jak najlepiej pracujemy

2023-05-31 08:10:00(ost. akt: 2023-05-31 11:26:44)
Jan Harhaj

Jan Harhaj

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Bogaty w zabytki, piękne krajobrazy, interesującą historię oraz miejsca na wypoczynek, rekreację i poprawę zdrowia. Powiat lidzbarski rozwija się dynamicznie. To w nim powstaje kolejne w naszym regionie uzdrowisko. Rozmawiamy ze starostą lidzbarskim Janem Harhajem, laureatem w plebiscycie na "Najpopularniejszego Samorządowca Warmii i Mazur".
Powiat lidzbarski jest częścią „Zielonych Płuc Polski”. Znany jest z ważnych inwestycji, takich jak Termy Warmińskie, tężnie i kilometry wyremontowanych dróg. W samym Lidzbarku Warmińskim powstaje uzdrowisko, które ma już wspaniałą tężnię solankową, a jeszcze tego lata zostanie oddany do użytku Pawilon Zdrowia. Ten powiat to idealne miejsce zarówno dla tych, którzy chcą odpocząć w ciszy i bliskości natury, ale również dla tych, którzy preferują aktywny wypoczynek lub fascynują się historią Polski.
Starosta Powiatu Lidzbarskiego Jan Harhaj podczas VII Kongresu Przyszłości otrzymał statuetkę dla Najpopularniejszego Samorządowca w naszym regionie — zajął pierwsze miejsce w województwie w plebiscycie "Gazety Olsztyńskiej" i "Dziennika Elbląskiego" w kategorii: starosta.

— Każda z przyznanych mi przez czytelników „Gazety Olsztyńskiej” statuetek cieszy i motywuje do dalszej pracy. Żyjemy w trudnych czasach. Tuż za naszą granicą toczy się wojna, której skutki odczuwamy, a jeszcze nie uporaliśmy się ze skutkami pandemii. Doskwiera nam wysoka inflacja. Jednak cały czas powiat lidzbarski dynamicznie się rozwija, bo robimy wszystko, żeby realizować wytyczone plany. Nie narzekamy, tylko jak najlepiej pracujemy, uwzględniając warunki, w jakich przyszło nam funkcjonować — mówił po ogłoszeniu wyników na Kongresie Przyszłości w Olsztynie.

Rozmawiamy z nim dzisiaj o tym co jest dla niego najważniejsze w pracy, w samorządzie.
— Jednym z moich priorytetów jako starosty są remonty dróg. Niejednokrotnie o tym wspominałem, ale jeszcze raz powtórzę, że od początku mojej kadencji na tym stanowisku, czyli od 2010 roku, długość wyremontowanych dróg na terenie powiatu lidzbarskiego to już 127 km, a inwestycje na nich kosztowały 86 mln zł. To znakomity wynik w skali regionu. Staramy się pozyskiwać jak najwięcej funduszy na remonty dróg i je systematycznie naprawiać. Inwestycje drogowe wpływają nie tylko na komfort poruszania się pojazdów, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników tych dróg.

— Gdyby miał pan wymienić najważniejsze inwestycje powiatu lidzbarskiego na przestrzeni ostatnich lat, to co by to było?
— W naszym powiecie da się zauważyć dużo pozytywnych zmian. Systematycznie poprawiamy infrastrukturę, ale dbamy też o oświatę i służbę zdrowia, rozwija się turystyka i kultura. Dbamy również o powietrze. Kotłownie zostały już zlikwidowane, termomodernizację przeszły wszystkie budynki należące do powiatu lidzbarskiego.
Znaczna część dróg została odnowiona. Bardzo ważną inwestycją w tym zakresie było utworzenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych wraz z niezbędnym wyposażeniem i sprzętem oraz przebudowa drogi nr 1535N w kierunku Jezioran oraz Lidzbark Warmiński — Lubomino, a także drogi na terenie gmin Kiwity, Orneta, Gminy Lidzbark Warmiński i miasta Lidzbark Warmiński. Bardzo ważną inwestycją są Termy Warmińskie, czyli budowa kompleksu basenowo-wypoczynkowego wykorzystującego wody termalne wraz z wielofunkcyjną infrastrukturą sportowo-rekreacyjno-hotelową, którą corocznie odwiedzają tysiące turystów.

— Kolejnym ważnym tematem jest Zespół Opieki Zdrowotnej.
— To kolejny priorytet. I tutaj też inwestujemy. W szpitalu powiatowym otwarto między innymi pracownię tomograficzną, zakupiono sprzęt do wykonywania badań USG i echo serca i nowy aparat rentgenowski. Z uwagi na nowy sprzęt w ZOZ przeprowadzono informatyzację. Trwają prace nad projektem rozbudowy szpitala. Przy naszym szpitalu powstanie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Dbamy także o otoczenie szpitala powiatowego, między innymi powstały ścieżki dydaktyczne z miejscami widokowymi i elementami małej architektury. Warto wspomnieć o tym, że wyremontowaliśmy parkingi wokół szpitala, ale też przy Przychodni Zdrowia, przy ul. 11 Listopada.

— Co jeszcze jest dla pana ważne?
— Inwestowanie w oświatę i kulturę, ponieważ jest to lokata w rozwój młodzieży, która jest przyszłością naszego powiatu. Wszystkie szkoły podlegające pod nasz powiat, przeszły termomodernizację i zainwestowaliśmy w utworzenie specjalistycznych sal i pracowni dydaktycznych.
Lidzbarski Zespół Szkół Ogólnokształcących wzbogacił się o nowy kompleks boisk i bieżni. Pozyskaliśmy też środki finansowe na wyposażenie dwóch pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, to jest do pracowni informatyczno-językowej oraz do wyposażenia siłowni wewnętrznej, a także do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie w celu doposażenia pracowni informatyczno-językowej i geograficznej. Wartość projektu to około 400 tys. złotych. Staramy się korzystać ze wszystkich możliwych szans pozyskiwania środków unijnych.

— A jak wygląda aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie lidzbarskim?
— Jednym z kluczowych instrumentów aktywizacji, wpływającym bezpośrednio na sytuację osób bezrobotnych oraz pobudzający lokalny rynek pracy jest przyznawanie przez Powiatowy Urząd Pracy jednorazowo środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczych, a drugim takim instrumentem są środki na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Przeznaczony na to budżet nie tylko aktywizuje osoby bezrobotne, ale także stanowi ważny mechanizm wsparcia lokalnej gospodarki. W ostatniej dekadzie zrefundowano przedsiębiorcom koszty utworzenia blisko 400 nowych miejsc pracy i przyznano środki dla ponad 420 osób na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

— W powiecie są też osoby niepełnosprawne. Jak o nie dbacie?
— Likwidujemy bariery architektoniczne, administracyjne w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Stworzyliśmy dogodne warunki dzieciom przebywającym w Domu Dziecka „Nasz Dom” oraz osobom niepełnosprawnym w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy, gdzie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie remontu i adaptacji budynku szkoły po zlikwidowanym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim z możliwością opieki wytchnieniowej całodobowej w weekendy.Jan Harhaj starostą lidzbarskim jest od 2010 roku. Jest Honorowym Obywatelem Pasłęka - swojego rodzinnego miasta i Przyjacielem Lidzbarka Warmińskiego, w którym mieszka. W 2019 został laureatem Osobowości Roku 2019. Jan Harhaja uhonorowano również statuetką 20-lecia Związku Powiatów Polskich.
Pod jego zarządem lidzbarskie starostwo powiatowe otrzymało Znak Jakości „Przyjazny Urząd” i Wyróżnienie Nadzwyczajne „Wzorowa Jakość”, a w ramach Ogólnopolskiego Plebiscytu "Orły Polskiego Samorządu – 30-lecia Wolności RP” tytuł „Powiatu 30-lecia Wolności RP”. Natomiast w roku 2020 zostało finalistą konkursu „Innowacyjny Samorząd”, zorganizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej w kategorii powiaty.
Laureaci plebiscytu na "Najpopularniejszych Samorządowców Warmii i Mazur"

Kategoria „Starosta”

I miejsce – Jan Harhaj, starosta lidzbarski
II miejsce – Marcin Paliński, starosta nidzicki
III miejsce – Paweł Cieśliński, starosta działdowski

Kategoria „Burmistrz i Prezydent”

I miejsce – Wiesław Śniecikowski, burmistrz Pasłęka
II miejsce – Józef Blank, burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego
III miejsce – Piotr Petrykowski, burmistrz Bartoszyc

Kategoria „Wójt”

I miejsce – Krzysztof Szumała, wójt Milejewa
II miejsce – Zygmunt Tucholski, wójt gminy Elbląg
III miejsce – Wiesław Tkaczuk, wójt Kiwit