Ruszyły programy Polska Wschodnia

2023-05-22 09:06:56(ost. akt: 2023-05-22 13:48:47)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

— Mam nadzieję, że nasze spotkanie przyczyni się do rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego — zapowiedział Paweł Olejnik, wiceprezes PARP, na spotkaniu „Rozwijaj się z funduszami europejskimi. Nowe programy dla przedsiębiorców”, które odbyło się w Olsztynie.
Spotkanie było okazją do poznania nowych programów realizowanych przez PARP w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027: ścieżki SMART i programów dla startupów. Z możliwości spotkania z przedstawicielami punktu informacyjnego funduszy europejskich (PIFE) i Enterprise Europe Network (EEN) skorzystało liczne grono olsztyńskich przedsiębiorców. Nowe programy otwierają wiele możliwości dla rozwoju firm w Polsce. Spotkanie w Olsztynie było szóste z rzędu, organizowane przez PARP w różnych miastach Polski.

To spotkanie, które pokazuje, jakimi narzędziami dysponujemy w zakresie pomocniczości dla firm. Dziś rozmawiałam z przedsiębiorcą z Olsztyna, który zatrudnia 400 osób. Nasza rozmowa skupiła się na zakresie opieki nie tylko państwa czy samorządu, które powinny być, ale także ze strony funduszy europejskich. Warmia i Mazury potrzebują takiego wsparcia. Z tej rozmowy wynikało, że celem jest doprowadzenie do płynnej pracy nie tylko w okresie tzw. sezonu, ale przez 12 miesięcy — mówiła, otwierając spotkanie, Olga Semeniuk-Patkowska – wiceminister rozwoju i technologii oraz Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się do rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego — zapowiedział Paweł Olejnik, wiceprezes PARP, na spotkaniu „Rozwijaj się z funduszami europejskimi. Nowe programy dla przedsiębiorców”.

Obecnie do wiodących dziedzin gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego, w którym się znajdujemy możemy zaliczyć turystykę, produkcję zdrowej żywności, przemysł drzewny, produkcję maszyn i urządzeń – gdzie stosuje się czyste technologie przemysłowe i korzysta z odnawialnych źródeł energii, proekologiczną gospodarkę leśną, produkcję jachtów oraz ekoturystykę. Dlatego właśnie chcemy być blisko Państwa i przekazać wszelkie niezbędne informacje dotyczące Nowej Perspektywy na lata 2021 – 2027 oraz możliwości skorzystania z poszczególnych Funduszy Unijnych — komentuje Paweł Olejnik.

I dodaje: Jesteśmy tutaj po to, by mówić o narzędziach - ich pozyskiwaniu i wdrażaniu - o konkretnych projektach i o konkretnych pomysłach, które mogą być zrealizowane.Państwa region ma w sobie ogromny potencjał do rozwoju, dodatkowo słynie z dużej aktywności i kreatywności – widzę tutaj na sali wiele osób młodych, którzy chcą stworzyć nowe projekty i rozwiązania. Tego rodzaju działania my jako PARP chcemy aktywizować i wspierać jeszcze bardziej oraz pobudzać Państwa do działania, a jesteśmy w stanie zrobić to właśnie poprzez środki pochodzące z nowej perspektywy. A Nowa Perspektywa to środki rzędu prawie 6 mld EUR. Środki te są do rozdysponowania wśród przedsiębiorców dla całej Polski na narzędzia, na inwestycje, na maszyny, urządzenia, budynki - na pomysły które wiążą się z kreatywnością i z innowacyjnością, którą chcecie Państwo tworzyć.

Zdaniem wiceminister środki finansowe powinny iść przede wszystkim na nowe technologie, popieranie badań i pobieranie know-how, który zmienia sposób działania firm.

Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur mogą już wnioskować o unijne wsparcie z nowej perspektywy finansowej UE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła pierwsze konkursy z programu Polska Wschodnia, przeznaczonego dla województw ściany wschodniej, czyli m.in. województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedsiębiorcy już mogą składać wnioski, przede wszystkim sektor małych i średnich firm. Będziemy robić wszystko – także z moim udziałem jako przedstawiciela ministerstwa odpowiedzialnego za gospodarkę – by jak największe środki dla sektora małych i średnich firm szły właśnie tu, na Warmię i Mazury — podkreśliła wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska.
Zakres programów i możliwości, które z nich wynikają dla przedsiębiorców, przybliżyła Małgorzata Szczepańska – dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ścieżkę SMART, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, przedstawił Tomasz Pawłowski – główny specjalista z Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach. O funduszach europejskich dla startupów mówił z kolei Marcin Seniuk – dyrektor Departamentu Startupów z PARP. PARP z programu Polska Wschodnia uruchomiła na razie dwa konkursy. Pierwszy dotyczy startupów, czyli nowo powstających firm technologicznych.

PARP prowadzi już nabór na platformy startowe, czyli takie partnerstwa organizacji, które są w stanie wspierać startupy poprzez weryfikację ich modelu biznesowego i przygotowanie produktu. Wybierzemy kilka takich konsorcjów, które za 120 milionów złotych będą oferować startupom, również z Warmii i Mazur, programy inkubacyjne – czyli programy, które pomagają zakładać działalność gospodarczą, rozwijać produkt lub usługi oraz przygotowywać do konkurencji na rynku— wyjaśnia Marcin Seniuk z PARP.

— Drugi, prowadzony już konkurs na unijne wsparcie dla firm z Polski Wschodniej, to konkurs na wspieranie wzornictwa przemysłowego — dodaje.
Przedsiębiorcy obecny na sali podczas spotkania z przedstawicielami PARP nie skąpili pytań. Widać było zainteresowania możliwością otrzymania wsparcia. I to zarówno ze strony tych mniejszych, jak i większych przedsiębiorców. Także tych, którzy nie mieli do tej pory większego doświadczenia w korzystaniu z funduszy unijnych.

Korzystałem z funduszy w małym zakresie, oczywiście interesują mnie fundusze w nowej perspektywie. Natomiast stopień w tej chwili skomplikowania funduszy niespecjalnie pozytywnie nastraja do korzystania z tych instrumentów. Jestem tu, bo prowadzenie biznesu polega na wykorzystywaniu szans, które się pojawiają, więc takich szans szukam oczywiście również w budowaniu takich relacji, jak te dzisiaj — powiedział nam znany olsztyński przedsiębiorca Daniel Kopeć.

Kilkugodzinne spotkanie, na którym został przedstawiony m.in. program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – wsparcie przedsiębiorców czy instrumenty finansowe Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorców, zakończyła sesja pytań i odpowiedzi.

Stanisław Kryściński