Inwestycje i stabilne finanse receptą na przyszłość

2023-05-16 17:51:15(ost. akt: 2023-05-20 09:45:51)
VII Kongres Przyszłości; Olsztyn 15 V 23 r. - panel "Przyszłość woj. warmińsko-mazurskiego"; fot. od lewej: Mariusz Korpoliński, Gustaw Marek Brzezin, Zbigniew Ziejewski, Tomasz Andrukiewicz, Piotr Grzymowicz, Paweł Cieśliński.

VII Kongres Przyszłości; Olsztyn 15 V 23 r. - panel "Przyszłość woj. warmińsko-mazurskiego"; fot. od lewej: Mariusz Korpoliński, Gustaw Marek Brzezin, Zbigniew Ziejewski, Tomasz Andrukiewicz, Piotr Grzymowicz, Paweł Cieśliński.

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

W ramach VII Kongresu Przyszłości przewidziano panel pt. „Przyszłość województwa warmińsko-mazurskiego”, w ramach którego grono samorządowców zastanawiało się i wymieniało doświadczenia dotyczące problemów i szans stojących przed Warmią i Mazurami.
W dyskusji na temat sytuacji regionu i jego przyszłości wzięli udział zaproszeni goście: Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego; Zbigniew Ziejewski – poseł na Sejm RP; Paweł Cieśliński – starosta działdowski; prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. Spotkanie moderował Mariusz Korpoliński.

Kwestią otwierającą panel były środki unijne i pytanie postawione przez prowadzącego: jak realizacja programu Fundusze Europejskie Warmia i Mazury wpłynie na zmianę oblicza naszego regionu?
— To jest wielka szansa. Jestem przekonany, że uda się wiele dobrych kwestii zrealizować. Są pieniądze, które trzeba dobrze wykorzystać. Dalej inwestujemy w drogi. Oczywiście są projekty, które już realizujemy, jak na przykład rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego — powiedział marszałek Brzezin, dodając, że wprowadzane zmiany i postęp możemy obserwować już w obecnym pokoleniu.

Poseł Zbigniew Ziejewski zwracał uwagę, że kluczowe w przyszłościowym rozwoju są inwestycje, na czele z infrastrukturą – zarówno strategiczną, np. o charakterze wojskowym, jak i służącą ogółowi społeczeństwa, w tym drogi. Według niego województwo ma swoje priorytety, niektóre o znaczeniu państwowym.
— Dla nas istotnym elementem jest, żeby działał port w Elblągu. Róbmy wszystko, żeby rząd wykonał ten przekop. My, jako posłowie, jesteśmy za tym, żeby dokończyć tę inwestycję — uzasadniał.

Rozwój Warmii i Mazur oraz tutejszych samorządów wspierają władze kraju poprzez różne rządowe programy. Korzysta z nich również stolica województwa. Olsztyn w ostatnich latach podjął szereg wielkich inwestycji. Niestety wybuch wojny na Ukrainie sparaliżował sytuację gospodarczą, co wymusiło wydatki ze strony samorządu i spowolniło realizację niektórych planów. Pomagało to, że – jak zauważył Prezydent Piotr Grzymowicz – Olsztyn jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. Włodarz Olsztyna docenia też pomoc rządową, ale ma zastrzeżenia co do sposobu jej przyznawania.
— Środki, które były dzielone poza stroną samorządową, nie zostały przekazane Olsztynowi. Olsztyn został pominięty. Przyłączcie nas do Polski. Pisałem w tej sprawie nawet do premiera Morawieckiego. Tylko w tym roku na inwestycje mamy 750 milionów złotych. My też żyjemy w Polsce, i bądźmy zauważeni — mówił prezydent Olsztyna.

Pozytywny aspekt w panelową dyskusję wniósł prezydent Ełku. Tomasz Andrukiewicz zwrócił uwagę na duże inwestycje prowadzone w jego samorządzie, na czele z Via Balticą i Rail Balticą, widząc je jako rozwojową szansę dla całego regionu. Miasto również skutecznie pozyskuje środki – zarówno z UE, jak i z rządu.
— Z punktu widzenia samorządu i mojego doświadczenia widać, że mając skuteczny zespół i kreatywnych pracowników, udaje nam się pieniądze pozyskiwać. Z drugiej strony mamy wydatki bieżące, które musimy bilansować z dochodami i tutaj uważam, że należy pochylić się w dialogu – czasem trudnym i szorstkim – ale który ma prowadzić do tego, aby dochody jednostek samorządu się zwiększyły, mówię tu np. o „picie” albo podzieleniu się VAT-em. Swoimi pomysłami ostatnio dzieliłem się z ministrami Skuzą i Maliszewskim — powiedział Tomasz Andrukiewicz.

O potencjalnych impulsach do rozwoju Warmii i Mazur – na przykładzie własnego samorządu – opowiedział starosta działdowski Paweł Cieśliński, który zwracał uwagę, że rozwój jego powiatu jest związany z partnerstwem z 6 gminami oraz samym województwem.
— Nie traktujemy inwestycji na naszym terenie jako gminnych, powiatowych, czy wojewódzkich, tylko jako nasze, wspólne — tłumaczył Starosta Cieśliński, dodając, że samorząd cały czas modernizuje swoją infrastrukturę i rozwija się, nie zapominając o priorytetach. Według Pawła Cieślińskiego tym jest stawianie na młodzież i jej edukację, bo to obecne i przyszłe młode pokolenia będą właśnie kreowały obraz województwa np. za 10 lat.

Bardzo istotną dla przyszłej kondycji warmińsko-mazurskich miast, powiatów i gmin kwestię poruszył Marszałek Brzezin, który zwrócił uwagę na potrzebę uporządkowania tematu finansów publicznych w kontekście dochodów samorządów i wkładu rządu w ich rozwój. To według niego nieunikniona kwestia, a obecny stan rzeczy jest dla nich bardzo obciążający fiskalnie. Naświetlił także potrzebę podejmowania na Warmii i Mazurach dużych rządowych inwestycji wspartych mocnym lobbingiem i dialogiem politycznym.

Maciej Chrościelewski

fot. redakcja