Największa impreza motoryzacyjna w Polsce, także na Wamii i Mazurach. Czas start!

2023-05-19 17:01:54(ost. akt: 2023-05-19 15:44:37)

Autor zdjęcia: KWP w Olsztynie

W dniach 19-23 maja 2023 r. trasy Warmii i Mazur pokonywać będą uczestnicy 79. Rajdu Polski. Trasa rajdu będzie przebiegała na odcinkach specjalnych o długości 182 km i drogach dojazdowych na długości 737 km, czyli łącznej długości 919 km na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego na terenie 6 powiatów: olsztyńskiego, mrągowskiego, ełckiego, oleckiego, giżyckiego oraz piskiego. Na miejscu będą również policjanci, którzy będą wspierać organizatorów, zapewniając bezpieczeństwo i płynność ruchu na drogach
Jak co roku policjanci wspierają organizatorów największej imprezy motoryzacyjnej w Polsce, zapewniając porządek w ruchu i bezpieczeństwo podróżujących na drogach dojazdowych do rajdu i w miejscach jego odbywania się. Zadanie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom rajdu oraz odpowiedniego przygotowania tras spoczywa na organizatorze oraz podlegających mu służbach porządkowych. Nad bezpieczeństwem mieszkańców, turystów i porządkiem w ruchu drogowym w miejscach odbywania się rajdu czuwać będą policjanci. Blisko 500 funkcjonariuszy w systemie rotacyjnym oraz 155 pojazdów będzie uczestniczyć w działaniach zabezpieczających imprezę. Są to funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz z komend powiatowych i miejskich. Służba będzie pełniona każdego dnia m.in. przez policjantów na motocyklach, quadach, w radiowozach oznakowanych i nieoznakowanych oraz patrole piesze i będzie ona koordynowana przez sztab dowódcy akcji. Dzięki temu funkcjonariusze będą bardziej mobilni i będą mogli szybciej docierać w miejsca, w których wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym i na bieżąco udrożniać ruch pojazdów. Pamiętajmy o tym, by bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom funkcjonariuszy oraz poleceniom służb organizatora.


Przypominamy również, że zgodnie z informacją znajdującą się na stronie organizatora, na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz lotów bezzałogowych statków powietrznych.