Sąd zajmie się sprawą podejrzanego o zabójstwo swojego ojca na os. Mazurskim w Olsztynie

2023-05-18 15:30:39(ost. akt: 2023-05-18 15:21:18)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania przeciwko Pawłowi S. podejrzanemu o zabójstwo swojego ojca. Jednocześnie prokurator wniósł o umieszczenie mężczyzny w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Chodzi o tragiczne zdarzenie z os. Mazurskiego w Olsztynie.
Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło 22 maja ubiegłego roku na terenie jednego z osiedli w Olsztynie. Według ustaleń prokuratora Paweł S. miał zadać swojemu ojcu m.in. liczne rany kłute szyi, co doprowadziło do masywnego krwawienia i śmierci pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia.

Paweł S. jest podejrzany również o naruszenie nietykalności cielesnej trzech osób – policjantki podczas jego zatrzymania, pielęgniarki podczas pobierania mu krwi w szpitalu oraz strażnika więziennego na terenie aresztu śledczego.

Ponadto, Pawłowi S. zarzucono popełnienie jeszcze kilku innych czynów, w tym kradzieży i krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu, niezatrzymanie się do kontroli policji i ucieczkę, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, posiadanie środków odurzających w postaci marihuany oraz występek o charakterze chuligańskim.

Paweł S. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się ostatecznie jedynie do posiadania środków odurzających i odmówił złożenia wyjaśnień.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie pod koniec kwietnia br. przesłał do Sądu Okręgowego w Olsztynie wniosek o umorzenie postępowania przeciwko Pawłowi S. z uwagi na jego niepoczytalność w czasie tych zdarzeń. Jednocześnie złożył wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Prokurator w uzasadnieniu wniosku wskazał na pozyskaną w toku postępowania przygotowawczego opinię biegłych psychiatrów i biegłego psychologa. Z treści tej opinii ma wynikać, że Paweł S. w czasie popełnienia wszystkich czynów miał zniesioną z przyczyn chorobowych zdolność rozpoznania ich znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem. Ponadto, istnieje także wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzany w przyszłości może dopuścić się popełnienia podobnych czynów zabronionych.

Paweł S. jest obecnie tymczasowo aresztowany.

Sąd Okręgowy w Olsztynie nie wyznaczył jeszcze terminu na rozpoznanie tej sprawy.