VII Kongres Przyszłości. Olga Semeniuk-Patkowska: Stawiamy na rozwój regionu

2023-05-25 09:50:00(ost. akt: 2023-05-25 09:59:34)
W Olsztynie powstanie biuro Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Będzie to drugie w Polsce biuro regionalne Agencji. O jego utworzenie zabiegała wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska. To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla całego regionu.

O utworzeniu biura poinformowała wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska podczas VII Kongresu Przyszłości, który w Olsztynie zorganizowała „Gazeta Olsztyńska”. To była jedna z dwóch jakże ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu informacji, bo taka bez wątpienia była również zapowiedź, że budowa S16 od Mrągowa do Ełku przyśpieszy. Stanie się tak za sprawą projektu nowej ustawy, która zakłada, że inwestycje związane z bezpieczeństwem kraju będą mogły być prowadzone według uproszczonych zasad, co przyspieszy ich czas realizacji nawet o połowę.
Biuro PARP, które poprzez różne programy ma do rozdysponowania liczne środki finansowe, będzie niewątpliwie dużym wsparciem dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Na miejscu będą mogli uzyskać informacje na temat wsparcia dla swojego biznesu, rozszerzenia działalności czy możliwości pozyskania nowych klientów.
— Oprócz samej pomocy, oprócz tego, że dajemy wędkę, musimy jeszcze przygotować się do tego, żeby tych „ryb” było bardzo dużo, żeby one mogły być też konkurencyjne w tych naszych biznesowych jeziorach — tłumaczyła obrazowo podczas Kongresu Przyszłości wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska, mówiąc o przyszłości gospodarczej regionu.
Jak dodała, aby stworzyć możliwość zwiększania konkurencyjności firm, ale też budować relacje pomiędzy władzą centralną a samorządem i firmami, udało się przy ogromnym wsparciu premiera Mateusza Morawieckiego doprowadzić do tego, że w Olsztynie powstanie biuro PARP.
Biuro ma zacząć działać w najbliższych tygodniach, w czerwcu lub lipcu. Będzie ambasadorem polskich firm. Jego powstanie oznacza też nowe miejsca pracy, bo są już konkretne projekty, ich koordynatorzy. Jest to też zapowiedź ścisłej współpracy między Warszawą a województwem warmińsko-mazurskim.
— Cieszę się, że w Olsztynie powstanie siedziba PARP — mówi wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska. — To będzie wizytówka i serce polskiego biznesu, sektora małych i średnich firm, tak ważnych w naszym regionie warmińsko-mazurskim. Chodzi o to, aby pokazywać firmom, że mogą zatrudniać więcej pracowników, mogą zwiększać swoją atrakcyjność, ale również konkurencyjność na rynkach krajowych i zagranicznych. To jest bardzo ważny element budowania specjalnej strefy w całej Polsce, o czym mówił pan premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu na kongresie Prawa i Sprawiedliwości. Niech ta ekonomia będzie w całej Polsce jedną nutą. W tym kierunku zmierzamy — podkreśla pani wiceminister.
— Oprócz tego bardzo ważnym elementem w strukturze funkcjonowania biura PARP będzie przygotowanie projektów, które będą dostosowane do potrzeb i możliwości regionu warmińsko-mazurskiego — dodaje. — Otwarcie regionalnej siedziby PARP to kolejne miejsca pracy, to konkretne projekty – skonkretyzowane i dostosowane do potrzeb województwa warmińsko-mazurskiego. Dzięki projektom, takim jak PARP, pokazujemy, że warto pracować tutaj, że to nie jest region, z którego ludzie muszą wyjeżdżać, tylko region, w którym ludzie powinni zostawać.
Jak zapowiedziała wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska, to nie jest jej ostatnie słowo, jeżeli chodzi o takie pozytywne niespodzianki. — Myślę, że przed nami są kolejne i uda się zrobić jeszcze wiele dobrego dla Olsztyna i całego regionu — mówi.
— Mówiąc o przyszłości regionu, nie możemy zapomnieć o inwestycjach, dzięki którym Warmia i Mazury już się rozwijają. Tutaj należy wspomnieć o rządowym Programie Inwestycji Strategicznych. Blisko 3 mld zł z tego programu zostało przeznaczone na rozwój infrastruktury i kapitału społecznego regionu — podkreśla Olga Semeniuk-Patkowska. I dodaje: — Program Inwestycji Strategicznych to projekt długookresowy, który zmienia krajobraz polskich miast i wsi, pomaga samorządom finansować inwestycje, które stymulują polską gospodarkę, podnoszą jakość życia i wyrównują szanse społeczne we wszystkich regionach kraju. Wśród obszarów inwestycyjnych o największym znaczeniu dla lokalnych społeczności jest rozwój infrastruktury drogowej, energetycznej, wodnokanalizacyjnej, edukacyjnej i społecznej.
— Niedawno z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedziłam Radzieje w powiecie węgorzewskim, otworzyliśmy tam trzy inwestycje lokalne. Pierwsza związana była z OSP, druga z zabytkami, trzecia dotyczyła drogi. Te ważniejsze w regionie drogi, przelotowe, oczywiście są bardzo potrzebne, ale nie zapominajmy o tych lokalnych, które są ważne dla mieszkańców, ale także przyjezdnych — podkreśla Olga Semeniuk-Patkowska.
Biuro PARP ma być wsparciem dla regionu. Ma się przyczynić efektywności i skuteczności lokalnych firm, włączając je w krwioobieg gospodarczy kraju, co pozwoli im też utrzymać się na rynku. Dziś problemem naszych firm jest też bowiem ich niska przeżywalność. Zaledwie 45 proc. nowo powstałych firm utrzymuje się na rynku dłużej niż rok. To najniższy wskaźnik w kraju. Dla przykładu w województwie świętokrzyskim jest to 74 procent.
PARP to przede wszystkim ogromne środki, które Agencja ma do rozdysponowania. W obecnej perspektywie finansowej 2021-2027 jest to dla przedsiębiorców w całym kraju ponad 5,5 miliardów euro, w tym niemal 1,4 mld euro dla sześciu województw Polski Wschodniej, w tym warmińsko-mazurskiego. Jednak problemem w sięganiu po te środki jest często brak wiedzy na temat możliwości skorzystania z tych funduszy — zarówno krajowych, jak i europejskich. I tu ma być znacząca rola Biura Regionalnego PARP w Olsztynie, informując, czym zajmuje się Agencja i jaką obecnie ofertę ma dla przedsiębiorców.
A ci już mogą już wnioskować o unijne wsparcie z nowej perspektywy finansowej UE, bo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już uruchomiła pierwsze konkursy z programu Polska Wschodnia, przeznaczonego dla województw ściany wschodniej, czyli m.in. województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwszy dotyczy start-upów, naboru na platformy startowe, które mają pomóc start-upom wejść na rynek i rozwinąć skrzydła. Drugi to konkurs na wspieranie wzornictwa przemysłowego.