E-usługi w Olsztynie. Prosto i intuicyjnie?

2023-05-21 11:00:00(ost. akt: 2023-05-19 15:18:54)

Autor zdjęcia: powiatolsztynski.pl

Od kilku już lat, konsekwentnie Powiat Olsztyński rozszerza ofertę e-usług, dzięki którym coraz więcej spraw urzędowych można w olsztyńskim starostwie załatwić online.
Proces informatyzacji urzędu rozpoczął się w 2009 roku, gdy Powiat Olsztyński zaczął realizację projektu „e-mapa”, polegającego na utworzeniu geoportalu geodezyjnego (nowoczesnego sposobu udostępniania informacji przestrzennej), przetworzeniu danych analogowych do postaci numerycznej i złożeniu cyfrowej ewidencji budynków oraz lokali. Kolejnym krokiem było poszerzenie funkcjonalności tego systemu poprzez rozszerzenie zakresu usług świadczonych tą drogą zainteresowanym. Wiosną 2018 roku ruszyła „e-mapa 2”. Główną ideą projektu było i jest nadal systematyczne zwiększenie ilości dostępnych on-line danych, takich jak ewidencja gruntów i budynków, sieć uzbrojenia terenu i danych topograficznych, czyli informacji, np. o krawężnikach, drzewach, skarpach itp. Dziś jest to już jedna z najpełniejszych baz danych geodezyjnych nie tylko w województwie, ale i w Polsce. Cały czas powiększana i doskonalona. Pozwala na uzyskanie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz składanie dokumentów bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę.

— Projekty kosztowały grubo ponad dwadzieścia milionów i wiele wysiłku ze strony naszych pracowników, ale czas – szczególnie okres pandemii – pokazał, że warto było ponieść te koszty, bo efekty jego wdrożenia przerosły nasze oczekiwania — mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. — Wysoko też podniósł poprzeczkę w zakresie naszych e-usług. Jego konsekwencją było przystąpienie do realizacji projektu „E-administracja w powiecie olsztyńskim”.

Aby rozwijać ofertę e-usług w olsztyńskim starostwie, potrzebne były przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę informatyczną. Urząd chcąc oferować tego typu udogodnienia, musiał zmodernizować sieć LAN, wyposażyć i unowocześnić serwerownię. Konieczne było też pozyskanie specjalistycznego oprogramowania oraz zakup ponad setki zestawów komputerowych, które pozwoliły na wdrożenie systemów wewnątrz-urzędowych, wspomagających wymianę informacji między urzędami, instytucjami i firmami.

Dzięki konkursowi grantowemu „Cyfrowy Powiat” zakupiony został dodatkowy serwer, który nie tylko wzmocnił system informatyczny, pozwalając na dalsze zwiększanie cyfryzacji, ale także poprawił cyberbezpieczeństwo danych, których administratorem jest Powiat Olsztyński.

Od ponad roku urzędnikom starostwa pomaga w pracy system elektronicznego obiegu dokumentów – EZD. Zapewnia on dostęp do umów, procedur wewnętrznych, korespondencji oraz dokumentów, a także kontroluje stan realizacji spraw, usprawniając w ten sposób obsługę klientów.

— Zakupiony sprzęt przyczynił się do znaczącego skoku technologicznego w zakresie systemu informatycznego starostwa, dzięki któremu wzrosła wydajność i bezpieczeństwo przetwarzania danych, a to bardzo ważna informacja dla naszych petentów — przekonuje starosta Abako.

To było jednym z powodów, dla których w drugiej połowie 2020 r. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprosił Starostwo Powiatowe w Olsztynie, jako jeden z 17 urzędów w Polsce, do udziału w programie pilotażowym serwisu e-budownictwo. Testowany był proces przesyłania i odbierania wniosków z projektem budowlanym we współpracy z pracowniami architektonicznymi. Architekci równolegle przesyłali do urzędu wnioski w formie papierowej i elektronicznej, które były na bieżąco analizowane.

Obecnie serwis e-budownictwo umożliwia obywatelom i inwestorom wypełnienie oraz złożenie wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny do wszystkich urzędów w kraju.

W ramach działającego już od kilkunastu miesięcy w olsztyńskim starostwie projektu „E-administracja…” mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z kolejnych kilkunastu usług elektronicznych w sposób prosty i intuicyjny. Wszystkie e-usługi po to, by łatwiej je było znaleźć, są pogrupowane w kategorie tematyczne. Mieszkaniec, by móc z nich skorzystać, musi założyć konto na nowej platformie i posiadać cyfrową tożsamość, czyli profil zaufany. Kolejnym udogodnieniem dla interesantów są konsultacje społeczne, dzięki którym będą mogli podzielić się swoją opinią, stanowiskiem, pomysłem.

— E-usługi dziś stały się wręcz koniecznością. Pracownicy starostwa, jego jednostek, jak i mieszkańcy powiatu zdają sobie sprawę z korzyści płynących z tego sposobu załatwiania spraw. Pierwsi bez problemu potrafią wypełniać swoje obowiązki w przestrzeni wirtualnej, interesanci natomiast z chęcią korzystają już z dostępnych naszych e-usług. Jestem pewny, że osiągnęliśmy zamierzony cel, którym jest poprawa jakości i efektywności świadczonych przez nas usług publicznych oraz procesów administracyjnych związanych z ich świadczeniem — mówi starosta olsztyński Andrzej Abako. — Ale to nie koniec, bo cały czas szukamy i wdrażamy rozwiązania, które służą zwiększeniu cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dostępności usług realizowanych w naszym powiecie.

Źródło: powiatolsztyński.pl