UWM na liście najlepszych szkół wyższych z całego świata

2023-05-17 19:30:08(ost. akt: 2023-05-17 15:50:22)

Autor zdjęcia: UWM

Znamy wyniki 12. edycji The Center for World University Rankings (CWUR). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie znalazł się na liście najlepszych szkół wyższych z całego świata. Do zestawienia trafia tylko 10 proc. z 20,5 tysiąca ocenianych uczelni.
UWM znalazł się na 1525 miejscu w rankingu CWUR, co w praktyce oznacza, że nie tylko umocnił swoją pozycję (w wydaniu 2022-2023 był na 1537 miejscu), ale jest też jedną z 7,5 proc. najlepszych uczelni ocenianych przez twórców listy. W zestawieniu najlepszych polskich uniwersytetów klasycznych ujętych w CWUR, nasz Uniwersytet zajmuje dziewiąte miejsce.

Za najlepszą szkołę wyższą na świecie po raz kolejny uznano Uniwersytet Harvarda. Kolejne miejsca na podium przypadły Instytutowi Technicznemu w Massachusetts (MIT) oraz Uniwersytetowi Stanforda. Wśród polskich uczelni najwyższe miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński (383 w globalnym zestawieniu).

Jak czytamy na stronie internetowej CWUR, zestawienie wykorzystuje siedem "obiektywnych i solidnych wskaźników pogrupowanych w cztery obszary":

1) Jakość edukacji - mierzona liczbą absolwentów uczelni, którzy zdobyli prestiżowe wyróżnienia naukowe, w stosunku do wielkości uczelni (25%);
2) Zatrudnialność absolwentów - mierzona liczbą absolwentów uczelni, którzy zajmowali czołowe stanowiska w największych firmach w stosunku do wielkości uczelni (25%);
3) Kadra akademicka - mierzona liczbą naukowców, którzy zdobyli prestiżowe wyróżnienia naukowe (10%);
4 ) Badania

Wyniki badań - liczba artykułów naukowych (10%)
Publikacje wysokiej jakości - liczba artykułów naukowych pojawiających się w czołowych czasopismach (10%)
Wpływ - liczba artykułów naukowych pojawiających się we wpływowych czasopismach (10%)
Cytowania - liczbą cytowań prac naukowych (10%)

Pełne wyniki The Center for World University Rankings są dostępne na stronie cwur.org.