Bezpieczeństwo państwa polskiego - Sebastian Chwałek

2023-05-11 21:06:03(ost. akt: 2023-05-11 21:05:54)
Zapraszamy na panel poświęcony bezpieczeństwu państwa polskiego, w którym weźmie udział Sebastian Chwałek - Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej - jednego z największych przedsiębiorstw branży obronno-zbrojeniowej w Polsce. W kontekście aktualnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa kraju porozmawiamy o potrzebie rozwijania krajowego przemysłu zbrojeniowego.


BIO:
Sebastian Chwałek - Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia MBA. Od 22 stycznia 2018 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie odpowiadał za modernizację SZ RP i sprawował nadzór nad spółkami sektora zbrojeniowego. Od października 2018 r. do stycznia 2020 r. zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Następnie został ponownie mianowany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, odpowiedzialnego za modernizację techniczną wojska. Koordynował również na poziomie państwa polskiego – w imieniu ministra obrony narodowej – prace związane z Programem Mobilizacji Gospodarki oraz sprawował w imieniu i z upoważnienia ministra nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego i Departamentem Infrastruktury.


W latach 2015-2018 pełnił funkcję podsekretarza, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pełnomocnika rządu do spraw repatriacji. Zajmował się sprawami administracji publicznej, w tym nadzorował wojewodów i współpracował z samorządami. Odpowiadał także za kwestie prawne i legislacyjne oraz problematykę dotyczącą wyznań religijnych i mniejszości narodowych. Nadzorował też resortową służbę zdrowia i pracę departamentu obywatelstwa i repatriacji.