Działania społeczne na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur - Jolanta Markiewicz

2023-05-10 16:11:23(ost. akt: 2023-05-11 07:28:24)
Inicjatywy społeczne to ważna część rozwoju Warmii i Mazur. Podczas dyskusji na VII Kongresie Przyszłości zastanowimy się, jakie projekty są najbardziej efektywne, jakie wymagają dalszego wsparcia, a także jak możemy je rozwijać, aby wpłynęły na wzrost gospodarczy regionu. Głos w dyskusji zabierze Jolanta Markiewicz - Kierownik ds. promocji w Banku Żywności w Olsztynie.

BIO

Jolanta Markiewicz – pracownik samorządowy i sektora NGO z 20-letnim doświadczeniem; koordynatorka animacji społecznej. Wspiera działania społeczności i ludzi, które pozytywnie wpływają na zmianę otoczenia, tworząc partnerstwa w ramach sieciowania NGO z naciskiem na upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego. Posiada doświadczenie w realizacji działań aktywizacyjnych w obszarze przedsiębiorczości społecznej, w latach 2013-2014, członek grup inicjujących tworzenie własnych miejsc pracy w ramach ekonomii społecznej. Kreuje rozwój i realizację akcji fandrasingowych w ramach działalności Banku Żywności w Olsztynie. Buduje i koordynuje sieć wolontariatu oraz akcje społeczne i humanitarne. Od ponad 10 lat zajmuje się budową współpracy z producentami żywności i sieciami handlowymi na rzecz zagospodarowania nadwyżek żywności na cele społeczne. Nadzoruje realizację programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD), którego celem jest ograniczenie ubóstwa poprzez świadczenie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym na terenie województwa Warmińsko-mazurskiego.

Obrazek w tresci