Działania społeczne na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur - Hubert Górski

2023-05-01 12:05:41(ost. akt: 2023-05-08 19:23:39)
Czy działania społeczne mogą wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu Warmii i Mazur? To ważne pytanie, które zostanie poruszone podczas jednego z paneli dyskusyjnych na Kongresie Przyszłości. W jaki sposób społeczność może przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki i kreowania miejsc pracy? Czy społeczne inicjatywy i projekty mogą wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów? To tylko niektóre z pytań, które zostaną poruszone podczas dyskusji.

Hubert Górski – absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, na której ukończył m.in. studium doktorskie z nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, obecnie student psychologii biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Radny Miasta Ełku. Od ponad 10 lat związany z sektorem organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Pomysłodawca i współtwórca Centrum Integracji Społecznej AlterCIS w Ełku oraz drugiego w Polsce Sklepu Społecznego. Doradca w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi oraz w zakresie działalności społecznie odpowiedzialnej biznesu. Nauczyciel i wykładowca akademicki. Od 2018 roku związany z Fundacją Wsparcia Nauki i Biznesu.

Obrazek w tresci