Strażacy z warmińsko-mazurskich OSP z unijnym dofinansowaniem

2023-04-30 11:00:00(ost. akt: 2023-04-28 14:26:50)

Autor zdjęcia: warmia.mazury.pl

Kolejne jednostki ochotniczych straży pożarnych dostały wsparcie z funduszy europejskich. Marszałek województwa Gustawa Marek Brzezin podpisał umowy na blisko 7 mln zł dofinansowania.
Umowy dotyczą projektów z tzw. listy rezerwowej. Część z nich została już zrealizowana, a potrzebny sprzęt i wyposażenie zostały zakupione, więc po podpisaniu umów poniesione przez gminy wydatki zostaną zrefundowane. Natomiast część gmin przystąpi do ogłaszania przetargów.

1 Zarząd województwa stale wspiera projekty służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur poprzez m. in. doposażanie jednostek służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof — mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. — Wspólnie z włodarzami gmin stale zwiększamy bezpieczeństwo mieszkańców, a standard i wyposażenie jednostek OSP nie odbiega jakością od tego, którym dysponują służby zawodowe.

W ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zarząd województwa wyodrębnił specjalne poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur z alokacją 15 mln zł. Do tej pory wsparcie otrzymało 12 projektów na 8,2 mln zł dofinansowania. W czwartek zostały zawarte umowy o z 13 wnioskodawcami na 6,8 mln zł wsparcia. Sprzęt będzie służył 32 jednostkom OSP z regionu.