Na Warmii i Mazurach powstaną alternatywne miejsca gniazdowania dla bocianów

2023-05-01 14:00:00(ost. akt: 2023-04-28 14:35:26)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

60 alternatywnych miejsc gniazdowania dla bocianów z Warmii i Mazur utworzy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Platformy dachowe i słupy na gniazda będą budowane tam, gdzie konieczne jest przeniesienie dotychczasowych lęgowisk lub utworzenie nowych.
Jak poinformowała rzeczniczka olsztyńskiej RDOŚ Justyna Januszewicz, realizacja projektu ma zapobiec utracie stanowisk lęgowych bociana białego w woj. warmińsko-mazurskim. Do 2025 r. sfinansowana zostanie budowa w całym regionie 40 wolno stojących słupów z platformami gniazdowymi i 20 platform dachowych, wypełnionych materiałem gniazdowym.

— Dzięki temu ptaki będą mogły korzystać z alternatywnych, bezpiecznych miejsc gniazdowania. Prace będą miały charakter interwencyjny; w pierwszej kolejności będą realizowane tam, gdzie istnieje pilna potrzeba przeniesienia dotychczasowego miejsca lęgowego lub utworzenie nowego — wyjaśniła.

Jak przypomniała, w ostatnich latach obserwowany jest trend spadkowy populacji bociana białego, co wynika przede wszystkim ze zmiany profilu rolnictwa w Polsce. Osuszanie terenów podmokłych i zarastanie nieużytkowanych łąk powoduje zanikanie bocianich żerowisk.

Ponadto populacja bociana białego na Warmii i Mazurach związana jest w znacznym stopniu z budynkami gospodarczymi. W związku z remontami tych budynków i zmianą pokryć dachowych, ogranicza się miejsca lęgowe tego gatunku.

— Zdarzają się także przypadki losowe, takie jak spadek gniazda wskutek przeciążenia, czy pękające mury budynków i uszkodzenia konstrukcji dachu, spowodowane ciężarem bocianiego gniazda, co stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa — wskazała rzeczniczka RDOŚ.

Według szacunków naukowców bocianie gniazda ważą średnio około 300 kg, ale bywają i takie, które ważą nawet 700 kg. Dlatego projekt realizowany przed RDOŚ zakłada również zmniejszanie istniejących gniazd, jeśli ich rozmiary zagrażają konstrukcjom budynków.

W Polsce bociany podlegają ścisłej ochronie. Najwięcej bocianów białych zasiedla Warmię i Mazury.

W regionie ustanowiono specjalny obszar ochrony ptaków Natura 2000 "Ostoja Warmińska" o powierzchni prawie 150 tys. hektarów, gdzie populacja bociana szacowana jest na 800-900 osobników. Jedną z najliczniej zasiedlonych miejscowości na tym obszarze jest Żywkowo, nazywane "stolicą bocianów". W ubiegłym roku było tam 36 bocianich par.

Z dużej liczby gniazdujących bocianów znany jest też Lwowiec w gminie Sępopol. We wsi jest gotycki kościół z XIV w., którego dach szczególnie upodobały sobie bociany, corocznie wyprowadzając lęgi w kilku gniazdach.

Projekt pn. "Poprawa warunków gniazdowania bociana białego w województwie warmińsko-mazurskim", który potrwa do 2025, jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło:(PAP)
autor: Marcin Boguszewski