Ostatni dzwonek, by oddać głos w Plebiscycie na Najpopularniejszego Samorządowca Warmii i Mazur 2023

2023-04-22 10:46:32(ost. akt: 2023-04-27 11:24:58)
Paweł Cieśliński, starosta działdowski prowadzi w kategorii "Starosta"

Paweł Cieśliński, starosta działdowski prowadzi w kategorii "Starosta"

Autor zdjęcia: Ryszard Makszyński

Trwa Plebiscyt na Najpopularniejszego Samorządowca Warmii i Mazur 2023. Głosowanie kończy się o północy 30 kwietnia, a głosować można w trzech kategoriach: starosta, wójt oraz burmistrz/prezydent miasta. Zwycięzców poznamy 16 maja, na VII Kongresie Przyszłości.
W kategorii starosta dziś niekwestionowanym liderem jest Paweł Cieśliński — starosta działdowski, na którego oddano ponad 37 proc. głosów.

— Do rozstrzygnięcia plebiscytu pozostało jeszcze dużo czasu, niemniej jest to bardzo miłe zaskoczenie i pozytywna informacja. Po wielu latach pracy w samorządzie nauczyłem się koncentrować na pracy. Nie jestem osobą, która zabiega o rankingi, ale oddane na moją osobę głosy umacniają mnie w przekonaniu o słuszności, trafności i skuteczności podejmowanych działań. Już dziś dziękuję mieszkańcom, którzy oddali bądź oddadzą swój głos na mnie w organizowanym plebiscycie.

— Za nami już ponad 4 lata kadencji — jak pan ocenia ten czas?

— Jest to niewątpliwie trudna kadencja ze względu na sytuację, która dotknęła każdego z nas. W tym czasie wysiłki zarówno naszego samorządu, jak i wielu innych samorządów koncentrowały się m.in. na walce o zdrowie mieszkańców z powodu ogólnoświatowej pandemii. Dodatkowo trwa agresja Rosji na Ukrainę. Jak wiemy, w Polsce jest obecnie kilka milionów uchodźców, którzy znaleźli przygotowane schronienie również na terenie naszego powiatu. W obliczu tak trudnych warunków pracy chciałbym docenić trud i wysiłek włożony przez nas wszystkich: radnych rady powiatu działdowskiego, zarząd powiatu działdowskiego, kierowników i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu działdowskiego. To my wszyscy włączyliśmy się w realizację bardzo wielu przedsięwzięć, inwestycji, różnego typu projektów, inicjatyw i zadań. Dziękuję za sumienną, rzetelną i efektywną pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego naszego powiatu oraz dobra jego
mieszkańców — mówi Paweł Cieśliński.

Praca mimo przeszkód


— Z pewnością pandemia miała duży wpływ na naszą pracę i sprawiła, że ochrona zdrowia była jednym z priorytetowych działań organów powiatu, jednostek organizacyjnych powiatu, instytucji, które zostały powołane do świadczenia usług zdrowotnych, czyli do ochrony naszego życia i zdrowia. Jednak nie spowolniła działań administracyjnych urzędu. Zadbaliśmy o ciągłość i sprawne działanie starostwa powiatowego w Działdowie, informatyzację urzędu oraz o zdrowie pracowników przy zachowaniu optymalnej jakości i wydajności pracy. Dobrze też poradziliśmy sobie z doraźnymi problemami, a nawet z usprawnieniem funkcjonowania SPZOZ w Działdowie i podniesieniem jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
— Muszę przyznać, że pomimo pandemii był to dla rozwoju naszego powiatu dobry czas, ponieważ zrealizowaliśmy wiele zadań w postaci licznych inwestycji, projektów o charakterze społecznym, edukacyjnym, sportowym czy kulturalnym. Część z nich powstała dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych, które znacząco wzmocniły możliwości finansowe powiatu działdowskiego. Władze powiatu, efektywnie i racjonalnie gospodarując środkami publicznymi, podejmowały działania w obszarach kluczowych dla rozwoju powiatu, m.in. w sferze społecznej, edukacyjnej, opieki zdrowotnej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz infrastrukturalnej. Dzięki środkom finansowym z budżetu Powiatu Działdowskiego oraz pozyskanym środkom unijnym i krajowym z powodzeniem zrealizowaliśmy w minionym roku wiele inwestycji, m.in. drogowych. Nie szczędziliśmy też środków na remonty, termomodernizację i unowocześnienie wyposażenia naszych jednostek organizacyjnych. Zdaję sobie sprawę, że przed nami jest jeszcze sporo pracy, nowych zadań i wyzwań. Zapewniam jednak, że dołożymy wszelkich starań, aby zagwarantować mieszkańcom naszego powiatu jak najlepsze warunki do życia, nauki, pracy i rozwoju — dodaje Paweł Cieśliński.

Najważniejsze zaangażowanie


— Dziękuję redakcji za aktywność w zakresie oceny samorządowców. Wybory odbywają się co pięć lat, oceny dokonywane są też przez radnych na każdej sesji. Taki plebiscyt jest potrzebnym uzupełnieniem. Dziękuję mieszkańcom za oddanie za mnie głosów i obiecuję, że dalej z wielkim zaangażowaniem będę pracował na rzecz rozwoju miasta i gminy Pasłęk — dziękuje Wiesław Śniecikowski, który dziś prowadzi w kategorii burmistrz/prezydent. I zdradza, że to jego ostatnia kadencja na fotelu burmistrza Pasłęka. Co nie oznacza, że zniknie z życia publicznego miasta i jego mieszkańców.

— Odchodzę po 12 latach bycia wiceburmistrzem i 20 latach bycia burmistrzem Pasłęka. Nie poddaję się, kończę swoją misję na tym stanowisku. Będę startował do innej instytucji publicznej, gdzie również będę pracował na rzecz mieszkańców — zdradza burmistrz Śniecikowski.

— Pasłęk rozwija się dynamicznie. W tym roku Rada Miejska wyznaczyła 54 zadania publicznie w budżecie. Cieszy mnie również to, że w Pasłęku powstają nowe zakłady produkcyjne, bo to są nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Pasłęk jest miastem otwartym na wszystkich. Coraz częściej pracodawcy i przedsiębiorcy pukają do naszych drzwi i chcą inwestować i inwestują w Pasłęku. Pasłęk jest najlepszym miejscem do życia — dodaje burmistrz.

Po prostu pracować


W naszym plebiscycie w kategorii wójt wśród liderów jest wójt gminy Banie Mazurskie, Łukasz Kuliś. Jak odbiera tak wysoką popularność?

— To bardzo miłe. Takie wyróżnienie ze strony samych mieszkańców pokazuje, że praca wykonywana zarówno przeze mnie osobiście, jak i przez pracowników Urzędu Gminy jest nie tylko dostrzegana, ale również doceniana.
Od ostatnich wyborów samorządowych minęły już 4 lata. Jak Łukasz Kuliś ocenia ten czas z perspektywy niedużej, przygranicznej gminy?

— Był to przede wszystkim czas wytężonej pracy na rzecz naszych mieszkańców. Przez ten okres udało się nam zrealizować wiele inwestycji. Począwszy od przedsięwzięć drogowych, kończąc na tych skierowanych stricte do samych mieszkańców. W ostatnich latach bezsprzecznie swoistą modernizację przeszły także nasze jednostki OSP. Na ten cel rokrocznie przeznaczano rekordowo wysokie środki, co sprawiło, że obecnie poziom ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy jest znacznie wyższy niż jeszcze kilka lat temu. Ale to nie wszystko. W poprzednim roku udało się nam sfinalizować spłatę wygenerowanego przed laty wielomilionowego długu. Proces „uwolnienia” Gminy Banie Mazurskie od zobowiązań finansowych zaciągniętych przez moich poprzedników na stanowisku wójta trwał wiele lat i wymagał wielu wyrzeczeń. Oczywiście przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć i nie podziękować pracownikom Urzędu Gminy, którzy codziennie wykazują się organiczną pracą na rzecz wspólnego dobra. Wielki ukłon kieruję również w stronę Radnych Rady Gminy, na czele z przewodniczącą Stefanią Urbańską, oraz sołtysów i rzecz jasna naszych mieszkańców.

— Nie śledzę wyników plebiscytu na najpopularniejszego samorządowca, więc to dla mnie miłe zaskoczenie — mówi z kolei Wiesław Tkaczuk, wójt gminy Kiwity. — Bardzo się cieszę, że mieszkańcy doceniają moją wieloletnią pracę na rzecz naszej gminy Kiwity oraz moje doświadczenie.

Oprac. mmb