Wyjątkowe instalacje w olsztyńskim zamku

2023-04-23 17:00:00(ost. akt: 2023-04-21 15:00:28)

Autor zdjęcia: Łukasz Kulicki

W krużganku olsztyńskiego zamku powstały wyjątkowe instalacje autorstwa Martyny Pająk. Dzieło wykonane z żywicy epoksydowej obrazuje układ geocentryczny — Ptolemeusza oraz układ heliocentryczny — Mikołaja Kopernika. Artystka ponad rok spędziła nad realizacją projektu.
— Praca nad instalacją artystyczną „De revolutionibus” zawierała w sobie wątki, które bardzo cenię i które są dla mnie ogromną wartością w mojej pracy. Mam na myśli kontekst historyczny, który towarzyszył powstaniu tej realizacji. Z jednej strony poszerza to moje spojrzenie, a w rezultacie tego pozwala przekuć te wartości, wiedzę na obiekt artystyczny, który koresponduje z odbiorcą — wspomina artystka.

Fot. Łukasz Kulicki

— Inspirację stanowiło dla mnie wiele elementów, które budowały zarys projektu instalacji. Były to m.in. architektura Zamku-siedziby Muzeum Warmii i Mazur z przykładami wspaniale zachowanego dziedzictwa, ślady obecności Mikołaja Kopernika — chociażby fragment przyrządu do badań astronomicznych znajdujący się na tym samym krużganku, w którym miejsce znalazła moja realizacja. Bardzo ważnym etapem prac, były rozmowy z Dyrektorem Piotr Żuchowski, który przybliżył mi historię miejsca oraz przedstawił nieznane dla mnie aspekty z życia Kopernika. Było to niezwykle cenne, również ze względu na możliwość konsultacji warstwy artystycznej i jego wsparcie w realizacji projektu — mówi Martyny Pająk

Fot. Łukasz Kulicki

Założeniami tej pracy było uzyskanie możliwie minimalistycznej, prostej formy z jednoczesnym podkreśleniem rangi odkrycia Mikołaja Kopernika. Stąd pojawiają się dwie instalacje, w których widzimy różnicę w stanie ówczesnej wiedzy, czyli różnicę, którą wywołało stworzenie teorii Heliocentrycznej.

Fot. Łukasz Kulicki

Fot. Łukasz Kulicki


Źródło: Muzeum Warmii i Mazur