Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wystartował z propozycją nowych kierunków

2023-04-21 08:30:00(ost. akt: 2023-04-20 15:27:30)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Sześć nowych kierunków czeka na maturzystów i absolwentów studiów pierwszego stopnia w nowym roku akademickim 2023/2024. Oferta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wzbogaciła się między innymi o fizjoterapię, analitykę i zarządzanie publiczne oraz politologię i stosunki międzynarodowe.
Nowe kierunki są odpowiedzią Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby rynku. Wykorzystanie potencjału uczelni i doświadczenie kadry uniwersyteckiej pozwolą wykształcić ekspertów, którzy zasilą specjalistyczne branże.

Fizjoterapia (studia I stopnia)
To jednolite studia magisterskie w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM. Dzięki nauce i zajęciom praktycznym prowadzonym na nowoczesnym sprzęcie i w specjalistycznych gabinetach fizjoterapeutycznych, studenci nauczą się pracy z pacjentami w różnym wieku i z różnymi dolegliwościami. To zawód z przyszłością, ponieważ coraz więcej osób wymaga profesjonalnej opieki rehabilitacyjnej. Pod okiem ekspertów studenci nauczą się diagnozowania, kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii czy masażu. Ukończenie studiów umożliwia wykonywanie samodzielnego zawodu medycznego, pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej czy ośrodkach sportowych.

Analityka i zarządzanie publiczne (studia II stopnia)
To jedyny taki kierunek w Polsce. Studia zapewniają doskonałe przygotowanie i znajomość struktur instytucji publicznych. Wśród przedmiotów znajdujących się w programie nauczania są m.in nauka o państwie i prawie, analiza ekonomiczna, główne idee współczesności, zarządzanie kapitałem ludzkim, teoria gier czy analiza i decydowanie publiczne. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia, na kierunku analityka i zarządzanie publiczne, można pracować w organizacjach non-profit, urzędach i instytucjach publicznych, ośrodkach badań opinii społecznej, ale również w agencjach public relations i mediach.

Chemia (studia II stopnia)
Na tym kierunku studenci rozwiną swoje chemiczne umiejętności. Dowiedzą się, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce i otworzą się na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowoczesnych zastosowań chemii. Po ukończeniu tego kierunku i uzyskaniu dyplomu mogą podjąć dalsze kształcenie w szkole doktorskiej lub na studiach podyplomowych. Studia przygotowują do pracy w przemyśle chemicznym, laboratoriach chemicznych lub ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Kryminologia (studia II stopnia)
Kryminologia to kierunek skierowany do osób, które interesują się tematami związanymi z przestępczością, dążeniem do prawdy, logiką czy prawem karnym. Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: psychologia, komunikacja interpersonalna, kontrola przestępczości, patologie społeczne, ochrona własności intelektualnej, prawo czy medycyna sądowa. Podczas studiów studenci zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, rozpoznawania przejawów przestępczości oraz zagrożeń, a przede wszystkim sposobów ich zapobiegania. Po ukończeniu nauki mogą pracować w Policji, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, ale również w prywatnych firmach ochroniarskich, detektywistycznych czy w jednostkach zarządzania kryzysowego.

Politologia i stosunki międzynarodowe (studia I i II stopnia)
To nowy kierunek łączący naukę o sprawowaniu władzy z zagadnieniami międzynarodowymi. Podczas studiów studenci zdobędą wiedzę o polskiej i światowej polityce, aktualnych problemach i konfliktach. Poznają historię, prawo i elementy ekonomii, które są niezbędne do zrozumienia, opisywania i interpretowania współczesnej sceny politycznej. Po ukończeniu tego kierunku mogą pracować w administracji, instytucjach pozarządowych, organizacjach zajmujących się analizą sytuacji międzynarodowej, firmach konsultingowych, organach partii politycznych, dyplomacji, organizacjach Unii Europejskiej, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego czy środkach masowego przekazu. Na tym kierunku mogą uczyć się zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia.

źródło: UWM