Budynek CEiIK przy ul. Parkowej w Olsztynie przejdzie kapitalny remont. Jak idą prace?

2023-04-19 15:44:18(ost. akt: 2023-04-19 15:44:18)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Trwają prace remontowe budynku CEiIK przy ul. Parkowej w Olsztynie. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych to instytucja kultury województwa warmińsko-mazurskiego, w której odbywają się koncerty, występy, spektakle, spotkania, warsztaty i szkolenia. Co zyska podczas prac remontowych i modernizacji?
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych to samorządowa instytucja kultury, której organem założycielskim jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołana została do animowania, inspirowania i wspierania aktywności kulturalnej w województwie warmińsko–mazurskim.

Centrum zlokalizowane jest na obrzeżach Olsztyna, w parku Jakubowo.
CEiIK jest kontynuatorem działalności Wojewódzkiego Domu Kultury i Regionalnego Ośrodka Kultury, co sprawia, że jest instytucją z ponad 50-letnią historią w sferze upowszechniania kultury.

W obecnej formie CEiIK działa od 2002 roku organizując koncerty, występy, spektakle, spotkania, warsztaty i szkolenia. Nic dziwnego zatem, że wymaga odświeżenia. Po ponad 20 latach przyszedł czas na zmiany, bo Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych przejdzie kapitalny remont.

Fot. Zbigniew Woźniak

Obecnie przy budynku trwają prace, które obejmują termomodernizację, w tym w szczególności:
— Docieplenie ścian zewnętrznych
— Docieplenie ścian fundamentowych
— Docieplenie stropodachu wraz z usunięciem istniejącej izolacji i niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
— Docieplenie stropu pod poddaszem
— Docieplenie stropu nad piwnicą
— Wykonanie systemu nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej
— Wymiana okien zewnętrznych
— Wymiana drzwi wejściowych i bramy
— Montaż instalacji fotowoltaicznej

Fot. Zbigniew Woźniak

Ale to nie wszystko, bo prace obejmują także:
— Remont instalacji wewnętrznych - wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacyjna, elektryczna
— Remont piwnic w budynku
— Remont elewacji budynku i konserwacja sgraffito
— Remont „fosy” budynku
— Przebudowa południowego wejścia do budynku
— Roboty ziemne
— Monitoring zewnętrzny

Ze względu na roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego i rzetelnego zapoznania się dokumentacją projektową, a w szczególności z wymaganiami zawartymi w pozwoleniach konserwatorskich, pozwoleniach na budowę oraz wszelkich uzgodnieniach, opiniach i warunkach technicznych dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Fot. Zbigniew Woźniak

Do realizacji prac wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD”, a uzasadnieniem wyboru była najniższa cena.

Wstępna kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 8 702 250,00 zł brutto, natomiast ostateczny koszt remontu ma wynieść 11 519 810,09 zł brutto.

Termomodernizacja budynku obejmuje projekt współfinansowany z RPO WiM na lata 2014-2020.

Fot. Zbigniew Woźniak