Samorządowiec roku — nagroda, która motywuje

2023-04-04 13:10:32(ost. akt: 2023-05-10 14:30:49)
Nagrody zostaną wręczone podczas najbliższej edycji Kongresu Przyszłości

Nagrody zostaną wręczone podczas najbliższej edycji Kongresu Przyszłości

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Burmistrz miasta — to brzmi dumnie. Jeszcze dumniej brzmi: prezydent miasta. Który burmistrz lub prezydent z Warmii i Mazur zasługuje na zaszczytny tytuł Samorządowca Roku 2022? Właśnie rusza Plebiscyt na Samorządowca 2023. O zaszczytny tytuł w trzech osobnych kategoriach ubiegają się warmińsko-mazurscy starostowie, wójtowie oraz prezydenci i burmistrzowie.

Taka nagroda mocno motywuje


— Stać na scenie przed tak dużą publicznością i odbierać tak zaszczytną statuetkę: to było dla mnie niezwykle miłe uczucie — mówi Beata Sokołowska, laureatka Plebiscytu na Najpopularniejszego Samorządowca Warmii i Mazur 2022 w kategorii burmistrz i prezydent. — Wygrana statuetka to dla mnie informacja zwrotna, że moi mieszkańcy doceniają to, co robię dla dobra ogółu, doceniają, jakim jestem człowiekiem, a pracownicy — jakim jestem współpracownikiem. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję moim mieszkańcom i pracownikom za bardzo dobre relacje i wspólną pracę, dzięki którym wspólnie osiągamy sukcesy. Jestem im za to bardzo wdzięczna i jeszcze bardziej zmotywowana do dalszego działania.

Burmistrz okiem językoznawcy


Według definicji Wielkiego Słownika Języka Polskiego „burmistrz” lub „burmistrzyni” to stojący na czele rady samorządu urzędnik, który zarządza miastem lub gminą. Dawniej, w języku średnio-wysoko-niemieckim ‘burc-meister’ lub ‘burger-meister’ oznaczał zwierzchnika gminy miejskiej lub wiejskiej. Stąd polska nazwa. Z kolei angielskie określenie ‘mayor’ pochodzi od łacińskiego słowa ‘maior’, co oznacza „większy”. Prawdopodobnie od tego słowa pochodzi też francuski mer.
Na całym świecie istnieje duża rozbieżność lokalnych przepisów i zwyczajów dotyczących uprawnień i obowiązków burmistrza, a także procedur, zgodnie z którymi wybiera się go lub nominuje. W zależności od systemu burmistrz może być zwierzchnikiem władz miejskich, przewodniczyć wieloosobowemu organowi zarządzającemu z niewielką lub żadną niezależną władzą albo też odgrywać wyłącznie funkcję reprezentacyjną.
W Polsce funkcja burmistrza została zniesiona w miastach w 1950 r. i przywrócona w roku 1990. Miastami powyżej 100 tys. mieszkańców (obecnie jest ich 37), o statusie miasta na prawach powiatu (obecnie jest ich 66) lub posiadającymi tzw. historycznie przyjęte nazewnictwo — zarządza prezydent miasta, organ wykonawczy samorządu terytorialnego wybierany w wyborach bezpośrednich w gminach miejskich. Od 2002 r. prezydenta miasta wybiera się w 107 polskich miastach, tzw. miastach prezydenckich. Na Warmii i Mazurach mamy 47 burmistrzów i 3 prezydentów miast.
Magdalena Maria Bukowiecka

Obrazek w tresci