Czy urzędy przy ul. Konosały w Olsztynie mają sens? W ich miejscu mogą powstać apartamenty

2023-04-22 18:01:14(ost. akt: 2023-04-21 15:16:36)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Radny Tomasz Głażewski (KO) pyta prezydenta Olsztyna o sens istnienia urzędów przy ul. Knosały w Olsztynie. Jego zdaniem należy podjąć dyskusję o ich dalszej przyszłości, a pierwsze decyzje w tej sprawie powinny zapaść już w spoko w najbliższym czasie.
Każdy mieszkaniec Olsztyna, który musiał zarejestrować samochód lub po prostu odebrać prawo jazdy z pewnością zna budynek przy ul. Knosały, w którym mieści się Wydział Komunikacji Urzędu Miasta w Olsztynie. To właśnie tutaj a nie w ratuszu mieszkańcy załatwiają wszystkie sprawy związane z jazdą samochodem.

Budynek jednak lata świetności ma już za sobą i swoim wyglądem wręcz błaga o gruntowny remont. Niestety z racji na jego specyfikację może się okazać, że koszt przebudowy będzie większy, niż ewentualne przeniesienie wydziału do innego budynku.

Fot. Zbigniew Woźniak

Tematem zainteresował się radny Tomasz Głażewski, który zadał prezydentowi szereg pytań.

1. Budynki będące siedzibą wydziałów UM przy ul.Knosały wymagają gruntownych i kosztownych remontów. Czy były rozpatrywane możliwości przeniesienia wydziałów UM w inne miejsce, a przeznaczenia działek pod budownictwo mieszkaniowe, zgodnie z planem zagospodarowania?
2. Czy UM poszukiwał możliwości nabycia budynków do których można by przenieść
między innymi wydziały mające siedzibę przy ul. Knosały jak iZDMiZ oraz inne
miejskie jednostki dla których są potrzebne pomieszczenia (np. CIUWO, CUW, Straż
Miejska)? Jakie ewentualnie rozpatrywano lokalizacje, oferty budynków na terenie
Olsztyna?
3. Czy jest brana pod uwagę możliwość zagospodarowania terenu z budynkiem tzw. "Secesji" na cel powstania centrum kultury?
4. Lub ewentualnie w związku z wzięciem pod uwagę przeznaczenia budynków w
Koszarach Dragonów na rzecz jednostek kultury, czy jest brana pod uwagę zmiana
planu zagospodarowania przestrzennego pozwalająca przeznaczyć tę działkę również pod zabudowę mieszkaniową?

Prezydent odpowiedział na pismo radnego. Okazuje się, że gmina Olsztyn podejmowała kroki w sprawie przeniesienia wydziałów znajdujących się przy ul. Knosały do innych budynków. Wśród potencjalnych pomieszczeń prezydent wymienił siedzibę banku BKP BP S.A przy ul. Dąbroszczaków (cena 6 mln zł) budynek Energi przy ul. Kościuszki (nie jest przeznaczony na sprzedaż) i budynek Orange przy ul. Jagiellońskiej (6-7,5 mln zł).

Niestety z wszystkimi tymi lokalizacjami jest pewien problem: są za małe. W budynku przy ul. Knosały pracuje 79 osób, a wszystkie wyżej wymienione lokalizacje nie pomieszczą tylu pracowników wraz z archiwum dokumentacji niezbędnym do pracy. Kolejnym aspektem poruszanym przez Piotra Grzymowicza są koszty, które na ul. Knosały wydają się sporo niższe.

Fot. Zbigniew Woźniak

— W ramach wynajmu pomieszczeń od Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych
zapewnia się minimalizację kosztów utrzymania, które w przypadku wynajmu od podmiotu prywatnego wzrosłyby w sposób znaczący, dodatkowo poważnie obciążając plan finansowy Wydziału Administracyjno-Gospodarczego — zauważa prezydent Olsztyna.

Stadion ratunkiem?


Ciekawym pomysłem podzielił się radny Paweł Klonowski (KO), który uważa, że nowymi siedzibami urzędów w Olsztynie może być... odpowiednio wyremontowany stadion Stomilu.

— Obecnie normą w Europie jest to, że budynki są wielofunkcyjne — zauważa Paweł Klonowski — Aby nieco przyspieszyć dyskusję o remoncie stadionu możemy rozszerzyć projekt o szereg uprawnień, które ze "Stadionu Stomilu" zrobiłyby prawdziwy "Stadion Miejski" — zauważa radny,

Pomysłem radnego jest budowa kompleksu "z funkcją stadionową". Zarówno obok samej murawy, jak i pod trybunami mogłyby znajdować się pomieszczenia przeznaczone na urzędy, siedziby organizacji pozarządowych czy nawet prywatny biznes.

Dodatkowym głosem w tej dyskusji jest inwestycja tramwajowa, która bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia się komfortu podróży i lepszego skomunikowania obiektu sportowego z resztą Olsztyna, a zwłaszcza ścisłym centrum. Paweł Klonowski w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" zapowiada podjęcie kroków w tej sprawie, nie wyklucza również własnej interpelacji.

Atrakcyjne tereny


Zakole Łyny to ścisłe centrum Olsztyna i tereny bardzo atrakcyjne inwestycyjnie. Przez bliskość takich obiektów jak Park Centralny czy Łynostrada wydają się dobrym miejscem na budowę osiedla premium, które oprócz znakomitej komunikacji z dowolnym miejscem na terenie Olsztyna mogłoby pochwalić się wieloma walorami przyrodniczymi.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna wskazuje jednak, że te tereny są niekorzystne dla budownictwa. Powodem takiej opinii są trudne warunki posadowienia budynków i mikroklimat, który nie sprzyja budowaniu. W skrócie: tereny są podmokłe i trudno na nich coś zbudować.

Jeśli jednak jakiś inwestor skusiłby się na atrakcyjną działkę w centrum Olsztyna, to plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje takie przeznaczenie budynku jak: usługi hotelarsko-gastronomiczne, oświata, zdrowie, rekreacja i sport, kultura i rozrywka.

Karol Grosz