Rozpoczyna się Festiwal Nauki Klasycznej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich

2023-04-14 16:14:15(ost. akt: 2023-04-14 16:20:27)

Autor zdjęcia: Mat. organizatora

Festiwal Nauki Klasycznej to kompleksowe warsztaty z praktycznego wykorzystania i poszerzania kompetencji nauczycieli i ciekawe wykłady połączone z warsztatami z historii.
Nauczyciele, którzy biorą udział w warsztatach – konwersatoriach zostają wyposażeni nie tylko w wiedzę i wskazówki metodyczne, lecz także w materiały, które pozwolą przeprowadzić zajęcia z uczniami (jeśli nauczyciele uznają za stosowne, mogą w konwersatoriach – warsztatach uczestniczyć wraz z uczniami).

Prowadzącymi konwersatoria są najwyższej klasy znawcy i pasjonaci przedmiotów, pracujący na co dzień z młodzieżą akademicką, mający wybitne naukowe osiągnięcia.

Festiwal Nauki Klasycznej zakończy spotkanie konkursowe - debata oxfordzka, w której dla zwycięzców do wygrania indeks Collegium Intermarium – nagroda główna oraz bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Polcar – części samochodowe:
— laptop;
— iPad;
— smartWatch. 

Organizatorem jest Collegium Intermarium


Collegium Intermarium powstało jako odpowiedź na kryzys życia akademickiego. W czasach, gdy niknie poczucie porządku, celu i sensu, nasza uczelnia ma stały punkt odniesienia – niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna.

Kiedy coraz mniej jest miejsca dla wolnej debaty akademickiej, Collegium jest przestrzenią dla naukowców i studentów, którzy nie boją się stawiać poważnych pytań. Podejmowanie odważnych wyzwań jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem każdego, kto współtworzy wspólnotę uczelni.

Gdy kształcenie staje się masowe, jednowymiarowe i odtwórcze, przypominamy, że celem edukacji jest zawsze integralny rozwój człowieka. W realiach uniwersytetu jego warunkiem jest bezpośrednia współpraca mistrza i ucznia.
Collegium łączy elity państw Międzymorza, których narody przez dziesięciolecia były pozbawione możliwości, by tworzyć własne instytucje akademickie. Jest nie tylko przestrzenią rozmowy o wspólnej kulturze i różnorodności tradycji naszego regionu – ale przede wszystkim o współpracy naukowej, społecznej i gospodarczej dzisiaj i w przyszłości.