W Ełku powstaje nowa inwestycja rowerowa

2023-04-14 09:55:00(ost. akt: 2023-04-14 09:55:34)

Autor zdjęcia: warmia.mazury.pl

W Ełku wzdłuż ulicy Suwalskiej ruszyła budowa ścieżki rowerowej, która powstanie na odcinku od restauracji Ełczanka do ronda J. Cichowicza. Zakończenie prac planowane jest na sierpnień.
Miasto Ełk przekazało plac budowy pod ścieżkę rowerową przy ulicy Suwalskiej. Budowa stanowi jeden z elementów dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa projektu „Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk – linia nr 2”.

Celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców miasta Ełk, a tym samym zwiększenie liczby mieszkańców, którzy zrezygnują z poruszania się samochodem na rzecz transportu publicznego oraz rowerowego.

Zakres umowy obejmuje m.in. budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym, budowę/przebudowę/remont ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej:
- wzdłuż ul. Suwalskiej o długości 610 m od przejścia pieszo-rowerowego przy restauracji Ełczanka do ronda Jerzego Cichowicza.

Zakończenie prac nastąpi do 11 sierpnia 2023 roku.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do usług publicznych, ponieważ trasa linii autobusowej nr 2 jak też ścieżki rowerowe wzdłuż niej, prowadzą do: Zespołu Szkół nr 1, Urzędu Miasta Ełk, Starostwa Powiatowego w Ełku, stadionu miejskiego, Parku Wodnego oraz wielu innych obiektów użyteczności publicznej.