Konkurs „Sternik”: biznes wykorzystujący szanse

2023-04-07 12:00:00(ost. akt: 2023-04-13 11:08:58)
Trwa nabór do trzeciej edycji konkursu „Sternik. Ku przyszłości”. Kolejna odsłona projektu ma na celu wyłonienie firm i organizacji z województwa warmińsko–mazurskiego, które w trudnych czasach realizują najlepsze praktyki biznesowe i społeczne.
„Sternik” jest konkursem, który od samego początku doceniał przedsiębiorstwa i instytucje z regionu Warmii i Mazur, tworzące długoterminowe, skuteczne strategie. W tym roku organizatorzy wydarzenia będą także zwracać uwagę na działania niosące realną pomoc ludziom i podmiotom dotkniętym wojną na Ukrainie.

W konkursie mogą wziąć udział firmy, jednostki samorządowe, szpitale, organy administracji publicznej i organizacje pozarządowe, które rozwijają się mimo niesprzyjających warunków gospodarczych, realizując przy tym zasadę solidarności społecznej.

Niekonwencjonalne rozwiązania


Organizatorzy przewidzieli 6 głównych kategorii konkursowych. Osią każdej z nich jest… nieszablonowość, rozumiana jako wdrażanie ciekawych inwestycji, nowatorskich metod i pomysłów, niespotykanych rozwiązań.

1. Sternik Zielonej Transformacji
2. Sternik Eksportu
3. Sternik Inwestycji
4. Sternik Odpowiedzialności Społecznej
5. Sternik Przyjazna Administracja
6. Sternik Ochrony Zdrowia

Bank BGK, pomysłodawca i współorganizator projektu, zdecydował się przyznać nagrodę w specjalnej kategorii: Sternik 3W – woda, wodór, węgiel.

– Zależy nam na promowaniu innowacyjnych technologii z zakresu OZE i gospodarki cyrkulacyjnej. Wykorzystywanie wody w obiegu zamkniętym i jej uzdatnianie, użycie wodoru do produkcji energii, czy wykorzystanie węgla poza celami energetycznymi – szukamy organizacji, którym te idee są bliskie – mówi Rafał Maciejewski, specjalista ds. Projektów Rozwojowych banku BGK.

Uczestnicy konkursu mogą być nominowani w kilku kategoriach równocześnie.

Stawiamy na kształcenie i promocję


Dla laureatów są przewidziane atrakcyjne nagrody, wspierające rozwój kompetencji kadry managerskiej i budowanie pozytywnego wizerunku organizacji. Pula nagród obejmuje m.in. vouchery na nagranie profesjonalnych filmów promocyjnych, realizację kampanii reklamowych, studia podyplomowe na wybranych kierunkach Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego.

– Udział w konkursie wzmacnia rozpoznawalność i wiarygodność instytucji, które w nim uczestniczą. Marka „Sternik” jest już synonimem prestiżu i rzetelności. W poprzednich edycjach laureatami były zarówno samorządy, szpitale, duże firmy produkujące szkło, meble czy podzespoły do instalacji fotowoltaicznych, ale również mniejsze organizacje – podkreśla Anna Bułło, Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK.

Dotychczas do konkursu zgłaszały się organizacje reprezentujące szeroki wachlarz branż. Pełna lista laureatów i podmiotów wyróżnionych znajduje się na stronie internetowej www.bgk.pl/sternik.

Dobre działania przede wszystkim


W gronie wyróżnionych znalazły się instytucje pozarządowe, które chociaż dysponują ograniczonymi budżetami, z pełnym zaangażowaniem i niebywałą skutecznością realizują swoje cele, niosąc pomoc osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom i młodzieży w kryzysie.

Warto dodać, że misją „Sternika” jest wskazywanie najlepszych praktyk – niezależnie od wielkości firmy czy instytucji. Elastyczne, twórcze, a przy tym owocne działania mogą być realizowane zarówno przez mikro- i małe przedsiębiorstwa jak i duże podmioty.

Co ważne, organizatorzy konkursu chcą w sposób szczególny wyróżnić działania samorządów, które budują warunki do rozwoju biznesu, a ich wsparcie podczas wojny na Ukrainie było i jest ogromne.


O wygranej w danej kategorii będzie decydować kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli banku BGK, Wojewody Warmińsko–Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego, władz Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego, Warmińsko–Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Warmińsko–Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Warmińsko–Mazurskiego Klubu Biznesu oraz największych regionalnych mediów.

Konkurs dla odważnych


Etap zbierania zgłoszeń trwa od 3 kwietnia do 3 czerwca 2023 r. Następnie do 30 czerwca kapituła konkursowa będzie oceniać przesłane formularze. Organizatorzy wydarzenia do 15 lipca ogłoszą, poprzez stronę internetową, listę finalistów. Uroczysta gala połączona z wyłonieniem laureatów nastąpi we wrześniu.

– Jeśli, mimo wyzwań rynkowych, Twoje przedsiębiorstwo lub organizacja prężnie się rozwija – zgłoś je do konkursu „Sternik. Ku przyszłości”. W tym roku nagrodzimy liderów regionu, którzy potrafią odważnie patrzeć w przyszłość, dostosowując się do zmiennych warunków biznesowych – dodaje Anna Bułło, Dyrektor Regionu Warmińsko–Mazurskiego BGK.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz na stronie https://www.bgk.pl/sternik/sternik-edycja-trzecia/.

Do zgłoszenia należy dołączyć opis działań i osiągniętych rezultatów, które uzasadniają udział w konkursie. Forma materiału jest dowolna.