Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w projekcie z uczelniami z całej Europy

2023-04-09 14:45:46(ost. akt: 2023-04-07 12:16:05)

Autor zdjęcia: UWM

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnych materiałów edukacyjnych do kształcenia przyszłych pracowników sektora mięsnego.
Temat projektu InnoMeatEdu to Innowacyjne narzędzia cyfrowe stosowane w szkolnictwie wyższym w zakresie nauki o zrównoważonej produkcji mięsa: połączenie przemysłu ze środowiskiem akademickim. Jest on realizowany w ramach Współpracy Partnerstwa Erasmus +.

Realizację projektu koordynuje Uniwersytet w León, w Hiszpanii. Oprócz hiszpańskiej uczelni i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, biorą w nim udział następujący partnerzy: Uniwersytet w Tesalii (Grecja), Uniwersytet w Parmie (Włochy), Instytut Politechniczny w Bragançy (Portugalia), Centrum Technologii Mięsa w Ourense (Hiszpania) oraz 4Obs, firma konsultingowa z Grecji.

Przedstawicielami świata biznesu są w tym projekcie 34 firmy reprezentujące branżę mięsną. Polskę reprezentują: Animex Foods, GoodValley, Mielewczyk oraz „Gospodarka Mięsna” jako przedstawiciel prasy branżowej.

— Celem projektu jest stworzenie materiałów edukacyjnych, z których będą mogli korzystać nauczyciele związani z technologią mięsa w edukacji studentów, którzy później podejmują pracę w przemyśle mięsnym. Innowacyjne jest to, że materiały te będą odpowiedzią na potrzeby branży mięsnej w zakresie wiedzy i umiejętności absolwentów — wyjaśnia dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM.

Naukowcy z Olsztyna wrócili właśnie z pierwszego roboczego spotkania partnerów tworzących projekt, które odbyło się w León.

— Omówiliśmy wyniki ankiet, nad którymi pracowaliśmy od momentu rozpoczęcia projektu. Było to nasze pierwsze spotkanie „na żywo”, dzięki czemu mogliśmy się lepiej poznać i nawiązać bliższe relacje. Ponadto wyznaczyliśmy sobie kolejne działania — sprawozdaje prof. Monika Modzelewska-Kapituła.

Stworzone w projekcie treści edukacyjne zostaną poddane cyfryzacji i opublikowane w formie Masowych Otwartych Kursów Online – MOOC na platformie interaktywnej. Co więcej, będą one dostępne w językach wszystkich partnerów, czyli po polsku, grecku, hiszpańsku i portugalsku.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2022 roku i potrwa trzy lata.