Posiadanie psa to ogromna odpowiedzialność. Strażnicy miejscy z Olsztyna ukarali nieodpowiedzialnego właściciela

2023-04-04 16:00:21(ost. akt: 2023-04-04 15:52:04)
Szczepienia dla psów przeciwko wściekliźnie są w Polsce obowiązkowe. Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Szczepienia dla psów przeciwko wściekliźnie są w Polsce obowiązkowe. Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Pies to bez wątpienia najlepszy przyjaciel człowieka. Z przyjaciółmi jednak tak bywa, że musimy być za nich odpowiedzialni. Strażnicy miejscy z Olsztyna ukarali mężczyznę, który tej zasady nie respektował.
Pod koniec marca strażnicy miejscy patrolujący rejon ul. Kołobrzeskiej zostali powiadomieni o agresywnym psie, który spacerował bez opiekuna. Patrol namierzył właściciela, który w tym czasie... siedział w domu. W trakcie prowadzenia czynności strażnicy zauważyli, że pies nie posiadał aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie. Właściciel czworonoga został ukarany dwoma mandatami.

Strażnicy miejscy przypominają o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn:

1) niepozostawianie zwierząt bez opieki i dozoru w miejscach publicznych, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt;

2) stosowanie środków ochrony niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa innych osób tj. na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na uwięzi, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli;

3) zwolnienie psa ze smyczy, wyłącznie w przypadku, gdy pies jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad psem oraz gdy sama obecność psa bez uwięzi nie jest uciążliwa dla otoczenia; zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi, w tym uczestników ruchu drogowego a także innych zwierząt;

4) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach użytku publicznego poprzez gromadzenie ich w urządzeniach do zbierania odpadów w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym zanieczyszczenie pojemnika;

5) obowiązek określony w ust.5 nie dotyczy właścicieli psów asystujących i funkcjonariuszy policji oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych;

6) zabezpieczenie zwierząt przed samowolnym wydostaniem się zwierząt domowych z pomieszczeń, w których są utrzymywane.


Ponadto w myśl art. 85 ust. 1a, pkt. 1 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt karze podlega ten, kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.