Projekt ustawy o 14. emeryturze przewiduje elastyczną wysokość i datę wypłaty świadczenia

2023-04-04 08:23:06(ost. akt: 2023-04-04 08:23:57)

Autor zdjęcia: pixabay

Projekt ustawy o corocznej 14. emeryturze jest elastyczny co do jej wysokości – to minimalna emerytura rokrocznie waloryzowana, ale może być wyższa. Będzie o tym decydowała Rada Ministrów – poinformowała w Programie I Polskiego radia szefowa MRiPS Marlena Maląg.
Elastyczna będzie też wypłata świadczenia: będzie to druga połowa roku, ale to Rada Ministrów wskaże konkretną datę – dodała minister Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wskazała we wtorek w Programie I Polskiego radia, że projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli o wprowadzeniu corocznej wypłaty 14. emerytury jest już zamieszczony w Rządowym Centrum Legislacji.

"Ten projekt jest elastyczny. Zakładamy elastyczność co do wysokości 14. emerytury. A więc skoro to jest ustawa i świadczenie już na stałe wypłacane seniorom, to zakładamy, że 14. emerytura to będzie minimum, minimalna emerytura – czyli rokrocznie waloryzowana, ale może być wyższa i będzie o tym decydowała Rada Ministrów swoim rozporządzeniem. Co do wypłaty też zakładamy taką elastyczność – będzie to druga połowa roku, a Rada Ministrów swoim rozporządzeniem podejmie konkretną datę" – powiedziała Maląg.

Podkreśliła, że taka elastyczność jest ważna. "Przypomnę, że 14. emerytura w ubiegłym roku była wypłacana z końcem sierpnia – wtedy wzrastał poziom inflacji, chcieliśmy pomóc Polakom. Pomagamy cały czas Polakom i chcemy dać sobie możliwość, by ta wypłata była celowana w moment, kiedy najbardziej potrzebna jest seniorom" – uzasadniła.

Projektowane rozwiązanie wprowadza wypłatę kolejnego – obok 13. emerytury – dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego – 14. emerytury.

"Osobom uprawnionym przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2900 zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł" – poinformowano.

W projekcie ustawy zaproponowano, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Projekt ustawy przewiduje możliwość określenia wyższej kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż najniższa emerytura. Rada Ministrów, nie później niż do 31 października, określi w rozporządzeniu miesiąc wypłaty 14. emerytury.

Każdemu uprawnionemu przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jedna 14. emerytura przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie to będzie podlegać proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej.

Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.(PAP)

Agata Zbieg

agz/ joz/