Jak wiele odpadów trafiłoby w niewłaściwe miejsce? Olsztyńscy funkcjonariusze podsumowali swoje działania

2023-04-01 14:00:00(ost. akt: 2023-03-31 15:37:41)

Autor zdjęcia: KAS Olsztyn

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie podsumowali swoje działania w zakresie przewozu odpadów. Zatrzymane przez nich odpady nie trafią na nielegalne składowiska, nie zaśmiecą pól i lasów, nie zanieczyszczą jezior, rzek i mórz.
System Elektronicznego Nadzoru Transportu znany jako SENT obowiązuje w Polsce
od 2017 r. Przepisy są co jakiś czas aktualizowane. Najnowsza nowelizacja weszła w życie 22 lutego 2022 r. Od tego czasu systemem SENT objęty jest również transport odpadów. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej skutecznie uczestniczą w kontroli przemieszczania odpadów.

W 2022 r. funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (WMUCS) w ramach realizowanych zadań przeprowadzili kontrolę ok. 170 transportów przewożących odpady. Kontrole dotyczyły przemieszczeń transgranicznych i krajowych.

Stwierdzono 15 przewozów z naruszeniami, z tego 7 dotyczyło naruszeń ustawy o monitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT), a 8 naruszeń ustaw: o odpadach i transporcie drogowym.
Naruszenia dotyczyły m.in. błędnej klasyfikacji kodu odpadu czy wykonywania przewozu odpadów bez właściwego oznakowania środka transportu.

Kontrole przewozu odpadów są często prowadzone we współpracy z pracownikami Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (WIOŚ), funkcjonariuszami policji, Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) czy straży pożarnej. Specjalnie opracowane procedury pozwalają wykorzystać wiedzę i doświadczenie pracowników WIOŚ, którzy dokonują oceny zatrzymanego towaru, gdy funkcjonariusz służby celno-skarbowej podejrzewa nielegalny przewóz.

Środowisko naturalne to dobro ogólnospołeczne. Jego zasoby są wyczerpywalne – częściowo odnawialne, a częściowo nie. Dlatego jego ochrona stanowi ważną część przepisów prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach świata.
Funkcjonariusze służby selno-skarbowej skutecznie uczestniczą w kontroli przemieszczania odpadów, działają na rzecz ochrony natury oraz zdrowia ludzi. Zatrzymane przez nich odpady nie trafią bowiem na nielegalne składowiska, nie zaśmiecą pól i lasów, nie zanieczyszczą jezior, rzek i mórz.