Przy olsztyńskim obserwatorium powstanie Ogród Kopernika

2023-03-30 15:12:20(ost. akt: 2023-03-30 15:39:43)
Dzień Świętego Patryka

Dzień Świętego Patryka

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Obserwatorium to nie tylko wieża, ale również tereny zielone w jej najbliższym otoczeniu. W tej naturalnej scenerii powstanie Ogród Kopernika - ogólnodostępna przestrzeń, gdzie każdy będzie mógł wejść w skórę słynnego astronoma.
W ramach realizowanego projektu, odtworzony zostanie warsztat pracy obserwacyjnej Mikołaja Kopernika. Staną tutaj repliki instrumentów astronomicznych, których Kopernik używał ponad 500 lat temu w podobnych okolicznościach przyrody, w ogrodzie na tyłach swojego domu. Instrumenty będą dostosowane do samodzielnego wykonywania pomiarów i obserwacji, które przyczyniły się do jednej z największych rewolucji w nauce.

Założeniem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego w Olsztynie oraz w województwie warmińsko-mazurskim. Przedmiotem projektu jest modernizacja oferty edukacyjnej, popularyzującej naukę i oferty działań kulturalnych prowadzonych na terenie Obserwatorium Astronomicznego.

U podstaw koncepcji projektu „Śladami Kopernika” tkwi założenie, że osiągnięcia naukowe stanowią istotny element kulturowego dziedzictwa ludzkości. Zgodnie z tą przesłanką inwestycje prowadzone w ramach projektu umożliwią zaznajamianie szerokich kręgów społeczeństwa z osiągnięciami badawczymi w dziedzinie astronomii i nauk pokrewnych przedstawiając zagadnienia naukowe w sposób atrakcyjny, przystępny i zrozumiały dla niespecjalistów. Odbiorca tych działań staje się uczestnikiem przygody intelektualnej jaką jest poznawanie otaczającego świata i rządzących nim praw przyrody.

Źródło: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne