W Olsztynie powstała strefa "Kiss and Ride". O co chodzi?

2023-03-30 18:29:58(ost. akt: 2023-03-30 15:56:20)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Chwila na bezpieczny postój, pożegnanie pasażera i odjazd. Tak w skrócie można opisać strefę parkingową typu „Kiss and Ride”, czyli „Pocałuj i jedź”. Tego typu rozwiązanie zastosowano przy olsztyńskim węźle przesiadkowym Olsztyn Śródmieście.
Przy węźle przesiadkowym Olsztyn-Śródmieście powstał parking wraz z siedmioma miejscami krótkoterminowego postoju dla samochodów. To parking KISS+RIDE (pocałuj i jedź), na którym można zatrzymać się tylko przez 5 minut.

Kiss and ride, kiss & ride, K&R, K+R (z ang. pocałuj i jedź) to wyznaczone miejsce, służące do krótkiego postoju, spotykane zwłaszcza przy dworcach, lotniskach, centrach przesiadkowych i szkołach. Mają ułatwić szybką przesiadkę pasażera pojazdu na inny rodzaj transportu lub obiektu. W tworzeniu i używaniu parkingów kiss and ride przodują Australia, Stany Zjednoczone i Holandia.

W większości krajów piktogramy kiss & ride nie mają uregulowania prawnego, tzn. nie mają przyjętego wzoru w kodeksie drogowym lub innym dokumencie regulującym ruch drogowy. Oznacza to, że nie można na ich podstawie wymierzać kar osobom niepoprawnie postępującym na miejscach oznaczonych tym znakiem. Z tego powodu stawia się wraz z nimi znaki dopuszczające zatrzymywanie lub parkowanie przez określony czas.

Fot. Zbigniew Woźniak

Przypomnijmy, że na początku stycznia bieżącego roku władze miasta oddały do użytku Park pamięci - Węzeł przesiadkowy. Mało reprezentacyjny teren, który odstraszał pasażerów pociągów zatrzymujących się przy peronie Olsztyn Śródmieście odszedł w zapomnienie. Plac, który jest zwieńczeniem ulicy 1 Maja przy przejściu podziemnym na Zatorze i nowo utworzonym peronie zmienił się nie do poznania.

Fot. Zbigniew Woźniak

Prace podczas przebudowy terenu nie należały jednak do najprostszych, bowiem w 2018 roku odkryto tam pozostałości cmentarza ewangelickiego. Prawie cztery lata trwały formalności związane z wybudowaniem węzła przesiadkowego Olsztyn-Śródmieście, jednak pod koniec 2021 prace ruszyły. Nad ich przebiegiem od początku czuwali archeolodzy. Założony w XIX wieku cmentarz został zlikwidowany tylko formalnie i powierzchniowo.

W trakcie prac wykonawca rozebrał ponad 50 znajdujących się tam garaży i budynków gospodarczych, a w ich miejscu utworzył park z elementami upamiętniającymi dawny cmentarz. Powstał tam m.in. Pawilon Pamięci oraz specjalne ścianki upamiętniające ponad 1300 pochowanych tam mieszkańców Olsztyna. Nie zabrakło także ławeczek i innej małej architektury.

Fot. Zbigniew Woźniak

Wykonawca zadbał też o kanalizację deszczową, dzięki czemu podczas ulewnych opadów piwnice okolicznych budynków nie będą już zalewane. Na terenie węzła przesiadkowego wybudowano dojścia dla pieszych i dojazd do przystanku PKP. Wykonawca zrobił także podbudowę i ułożył krawężniki. Dodatkowo posadowione zostały tam słupy oświetleniowe i 175 koszy gabionowych, w których zostały zasadzone krzewy i różnego rodzaju kompozycje nasadzenia zieleni.