Inteligentne rolnictwo a wyzwania ESG w Polsce

2023-03-31 09:05:00(ost. akt: 2023-03-31 09:02:12)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: mat. prasowe

Dalszy wzrost produktywności, dostosowanie się do uwarunkowań zrównoważonego rozwoju czy też zmieniających się wymagań konsumentów to wyzwania, jakie stoją obecnie przed sektorem rolno-spożywczym – wynika ze specjalnego raportu „Inteligentne rolnictwo a wyzwania ESG w Polsce”, przygotowanego przez PKO Bank Polski we współpracy z ekspertami z SGGW, Collegium Civitas, Grupy Azoty i Mlekovity.
Raport został zaprezentowany podczas niedawnego Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa. Głównymi tematami raportu są nowoczesne technologie w rolnictwie i wyzwania środowiskowe stojące przed rolnictwem w Polsce.

Chcemy – jak powiedział Paweł Gruza, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu – aby „informacje zawarte w raporcie były inspiracją do tego, by wykorzystać szansę wynikającą z okoliczności, w jakich znajdą się Polska, Unia Europejska, oraz rynki, z myślą o których polscy rolnicy prowadzą działalność biznesową”.

„Chcemy przyczynić się do utrzymania konkurencyjności polskiego rolnictwa, oferując mu dostęp do stabilnego finansowania. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że rolnictwo to branża, która coraz częściej musi się mierzyć z wyzwaniami technologicznymi związanymi z automatyzacją i nowoczesnym zarządzaniem danymi. Mowa tu m.in. o precyzyjnym rolnictwie, które zapewni nie tylko zwiększenie wydajności zasobów i będzie przy tym przyjazne dla środowiska, ale przede wszystkim pozwoli polskiej wsi się bogacić” – powiedział Gruza.

Jednym z autorów raportu jest dr Mariusz Dziwulski, analityk sektorowy w Departamencie Analiz Ekonomicznych w PKO Banku Polskim. „Ze względu na postępujące zmiany klimatu przed sektorem rolnym stawia się szereg oczekiwań i wyzwań w zakresie transformacji w kierunku większego zrównoważenia. W raporcie zwracamy uwagę na to, że duży udział Polski w unijnym rynku oznacza, że będzie ona w znaczącej mierze zależała od zmian w polskich gospodarstwach rolnych” – zauważa Dziwulski.

Autorzy raportu podkreślają, że z jednej strony polski sektor rolny czeka wciąż wiele zmian, aby dostosować się do nowych uwarunkowań wynikających m.in. z Europejskiego Zielonego Ładu. Z drugiej strony – jak mówią – polskie rolnictwo na wielu płaszczyznach bardziej wpisuje się w założenia zrównoważonego rolnictwa niż wiele krajów zachodniej Europy.

W ocenie ekspertów wyzwania, jakie stoją obecnie przed sektorem rolno-spożywczym, to dalszy wzrost produktywności, dostosowanie się do uwarunkowań zrównoważonego rozwoju czy też zmieniających się wymagań konsumentów. Według nich Polska jest jednym z ważniejszych graczy UE w produkcji roślinnej i zwierzęcej. A to oznacza, że to od polskiego rolnictwa w dużej mierze będzie zależała transformacja w zakresie dochodzenia do pełnego zrównoważenia unijnego sektora rolnego.

Bardzo ważnym kierunkiem rozwoju rolnictwa jest cyfryzacja. Inteligentne rolnictwo wiąże się ze stosowaniem narzędzi, które ułatwiają zarówno uzyskanie wyższych plonów, jak i ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia nakładów pracy fizycznej, zwiększając produktywność w rolnictwie – stwierdzają eksperci m.in. z PKO Banku Polskiego.

Z jednej strony polski sektor rolny – czytamy w raporcie – czeka wciąż wiele zmian, aby dostosować się do nowych uwarunkowań. Z drugiej strony istnieją obszary, w których polskie rolnictwo może odnaleźć się w realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Polskie rolnictwo na wielu płaszczyznach bardziej wpisuje się w założenia zrównoważonego rolnictwa niż rolnictwo wielu krajów zachodniej Europy. Jednak istnieje duża potrzeba usprawnień w kwestiach agrotechniki na poziomie producentów rolnych, m.in. w zakresie zwiększenia efektywności nawożenia, zmian metod produkcji czy też zwiększenia dywersyfikacji upraw. To również oznacza presję na wzrost innowacyjności firm działających w otoczeniu gospodarstw, szczególnie producentów środków do produkcji, np. nawozów.

Działalność rolnicza, szczególnie w aspekcie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań IT i AI, dzięki którym poszczególne punkty taksonomii i idei ESG będą mogły być realizowane, nie może się obyć bez szerokiego dostępu do kapitału, stąd instytucje finansowe będą pełnić istotną rolę we wsparciu tego procesu.
W lutym PKO Bank Polski PKO przedstawił nową ofertę skierowaną do rolników. Oferuje rolnikom m.in. pożyczkę na dowolny cel, do 300 tys. zł bez żadnych zabezpieczeń. Harmonogram spłat jest dostosowany do specyfiki produkcji rolnej. W przypadku produkcji rolnych o długich cyklach produkcyjnych klient może skorzystać z 6-miesięcznej karencji w spłacie. Bank proponuje rolnikom także konto bezpłatne przez 2 lata. W ten sposób PKO Bank Polski wspiera rolników w finansowaniu bieżących potrzeb, rozwoju gospodarstw i zarządzaniu finansami.