Radni Olsztyna zabrali wspólne stanowisko w sprawie Jana Pawła II [ZDJĘCIA]

2023-03-29 15:47:13(ost. akt: 2023-03-29 17:33:55)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Dzisiejsza sesja, oprócz tradycyjnych, bieżących punktów została uzupełniona o stanowisko Rady Miasta Olsztyna w sprawie Jana Pawła II, które wywołało niemałe zamieszanie. Nasz fotoreporter uchwycił w swoim obiektywie pracę radnych.
Do porządku obrad zostały dopisane dwa punkty wręcz bliźniaczo do siebie podobne. Jeden z nich wpłynął od klubu radnych PiS, drugi natomiast od KO. Obydwa z nich dotyczyły stanowiska Rady Miasta Olsztyna w sprawie Jana Pawła II.

Koalicja Obywatelska, która rządzi w Radzie Miasta Olsztyna złożyła projekt uchwały "w sprawie nieuprawnionego wykorzystywania postaci św. Jana Pawła II Honorowego Obywatela Olsztyna". Pierwszy punkt uchwały mówił "Rada Miasta Olsztyna wyraża swój sprzeciw wobec próby wykorzystania postaci św. Jana Pawła II w doraźnej walce politycznej."

Radni PiS, którzy są w opozycji zgłosili projekt uchwały "w sprawie obrony dobrego imienia i autorytetu św. Jana Pawła II - Honorowego Obywatela Olsztyna. Pierwszy punktu zaproponowanej uchwały mówił "Rada Miasta Olsztyna wyraża swój szacunek i staje w obronie dobrego imienia i autorytetu św. Jana Pawła II - Honorowego Obywatela Olsztyna.

Na chwilę przed głosowaniem przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach, która miała pierwotnie trwać 15 minut, jednak ostatecznie trwała prawie godzinę.

Po długiej rozmowie, kiedy radni wrócili na salę obrad okazało się, że dwa pierwsze wnioski zostały wycofane a na ich miejsce do obrad wprowadzono jedno wspólne stanowisko, które opracował konwent radnych (zebranie wszystkich przewodniczących klubów w RM -red.)

[higlight]Rada Miasta Olsztyna wyraża swój szacunek i podkreśla autorytet św. Jana Pawła II Honorowego Obywatela Olsztyna oraz z niepokojem obserwuje próby wykorzystywania Jego Osoby w doraźnej walce politycznej. W ostatnich latach polska scena polityczna została mocno podzielona i zradykalizowana, poprzez eksponowanie skrajnych poglądów wykluczających dialog i porozumienie.

Jesteśmy temu przeciwni, zwłaszcza, że znajdujemy się w roku wyborczym, który zawsze sprzyja zaostrzaniu dyskursu politycznego. Z tych samych względów nie zgadzamy się na instrumentalne wykorzystywania postaci JPII - Honorowego Obywatela Olsztyna w jakiejkolwiek walce politycznej. Jan Paweł II jest zbyt wielką postacią, a jego zasługi dla Polski nazbyt oczywiste, by jego ocena mogła być dokonywana w sposób, który ostatnio prezentują niektórzy politycy i dziennikarze. Oceny tak ważnej dla polskiej historii postaci powinny odbywać się z dala od wyborczego zgiełku, pozostawiając formułowanie płynących z nich wniosków historykom - badaczom współczesnej historii Polski i Kościoła katolickiego.

Św. Jan Paweł II to historycznie najwybitniejszy przedstawiciel naszego Narodu, któremu jesteśmy winni pamięć i najwyższy szacunek. Jego Słowa i czyny dodawały otuchy, rozbudzały patriotyzm, wspierały Polki i Polaków w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległości. Uderzanie w Jego autorytet to próba skłócenia Polaków i obniżenia prestiżu Polski w Europie i na świecie.[/highlight]

Dyskusja na ten temat była bardzo krótka.


— Próba oceny faktów i tego kto był najwybitniejszym Polakiem to nie zadanie dla Rady Miasta. Ja osobiście wśród najwybitniejszych Polaków wskazałabym Marię Skłodowską-Curie lub Mikołaja Kopernika i nie uważam, że my jako radni powinniśmy o tym decydować — zaczęła radna Marta Kamińska (KO).

I dodała: Uchwałami pewnych organów nie sprawimy, że ktoś stanie się autorytetem.

Po wypowiedzi radnej głos zabrał radny Marian Zdunek (Klub Radnych Ponad Podziałami)

— Ze względu na szacunek do osoby świętego Jana Pawła II wnoszę wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Niech każdy zagłosuje w oparciu o swoją mądrość i sumienie — stwierdził radny Zdunek.

Wniosek radnego został przyjęty. Po zamknięciu dyskusji odbyło się głosowanie nad wspólnym stanowiskiem. W tym przypadku 18 radnych było za, jedna radna przeciw, 4 osoby obecne na sali nie oddały swojego głosu. Uchwała została przyjęta.

Karol Grosz