Program Młodych Polityków czeka!

2023-03-28 09:04:11(ost. akt: 2023-03-28 09:09:33)

Autor zdjęcia: materiały organizatora

KTO zna młodych polityków zainteresowanych przystąpieniem do programu Młodych Polityków Europejskiego Komitetu Regionów (YEP — Young Elected Politicians)? DZIŚ najwyższy czas, aby powiedzieć im, żeby się zgłosili.
Program YEP umożliwia lokalnym i regionalnym politykom udział w działaniach i wydarzeniach Komitetu, w tym w sesjach plenarnych oraz zabieranie głosu w komisjach i posiedzeniach plenarnych Komitetu. Ponieważ program 2022 zbliża się ku końcowi, rekrutujemy nową kohortę młodych wybranych polityków, którzy dołączą do tej stale poszerzającej się sieci.

Jeśli zatem znasz osoby, które:
- zostali wybrani w powszechnych wyborach bezpośrednich na szczeblu regionalnym lub lokalnym w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub kraju kandydującym do UE;
- urodzili się po 1 stycznia 1983 r.;
- dobrze posługują się językiem angielskim;
- są chętni do wnoszenia wkładu w kształtowanie polityki UE, nawiązywania kontaktów i dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi osobami z całej Europy
— to upewnij się, że zgłoszą się do YEP Call 2023 przed 10 kwietnia.

Tu jest formularz zgłoszeniowy.

Zespół YEP, Yep-programme@cor.europa.eu, jest dostępny i gotów odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Zachęcamy do zgłaszania się — im szybciej, tym lepiej!