Podwyżki wynagrodzeń dla najbardziej zasłużonych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie?

2023-04-10 14:45:48(ost. akt: 2023-04-07 13:20:47)

Autor zdjęcia: UWM

W piątek (24 marca) w Kortowie zebrał się Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Marcowe posiedzenie było wyjątkowo intensywne i długie. Dyskutowano m.in. o podwyżkach wynagrodzeń zasadniczych pracowników uczelni.
Podczas marcowego posiedzenia Senatu UWM podjęto uchwałę dotyczącą nadania tytułu doctora honoris causa prof. Marii Siemionow. To wyjątkowa osobowość i naukowczyni, która jako pierwsza na świecie wykonała przeszczep twarzy.

— Trudno wyobrazić sobie lepszego, bardziej znaczącego ambasadora Uniwersytetu. To wyjątkowa postać i bardzo się cieszę z tego, że 31 maja będę mógł w imieniu Senatu ten tytuł nadać— podkreśla prof. Jerzy Przyborowski.

Senat poruszył także wiele spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem uczelni.

— Wysłuchaliśmy obszernego raportu o stanie badań naukowych za 2022 rok - z uwzględnieniem wyników ewaluacji. Następnie przyjęliśmy duży pakiet uchwał związanych z programem kształcenia, głównie związanych z przejściem z tzw. Krajowej Ramy Kwalifikacji na Polską Ramę Kwalifikacji — dodaje rektor.

Senat przegłosował także pięć uchwał związanych ze sprzedażą nieruchomości, które stanowiły duże obciążenie finansowe dla uczelni.

Prof. Jerzy Przyborowski odniósł się także do Komunikatu w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W wyniku negocjacji uczelnia wypracowała w marcu porozumienie dotyczące podziału dodatkowej subwencji przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki.

Zostało ono zaakceptowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego UWM w Olsztynie oraz NSZZ Solidarność UWM w Olsztynie. Trzeci związek - NZZP UWM w Olsztynie PRAWDA odmówił zawarcia porozumienia i wysunął żądania płacowe, których spełnienie wymagałoby dołożenia do wspomnianej subwencji ministerialnej ze środków własnych Uniwersytetu tylko w tym roku kwoty ponad 12 milionów złotych.

— Uważam, że pracownicy powinni wiedzieć, jaka jest sytuacja. Tym bardziej, że ta sprawa się przeciąga i - powiem szczerze - nie wygląda na to, że w najbliższych dniach się zakończy. A mamy pieniądze - 23 miliony złotych przyznane przez ministerstwo - i chcielibyśmy je ludziom wypłacić. Wszyscy na nie czekają. Mam pełną świadomość tego, że ta podwyżka (7,6 proc.) nie odpowiada zapotrzebowaniu - szczególnie tych najniżej zarabiających. Ale też jako rektor jestem zobowiązany do zapewnienia wszystkim pracownikom stabilnego miejsca pracy. Nie mogę podejmować decyzji, które mogłyby narazić Uniwersytet i jego pracowników na kłopoty. Nie wolno nam rezygnować z tego, co zostało przez lata wypracowane - dużym wysiłkiem wszystkich. Więc nie ma mojej zgody na to, żebyśmy ulegali populistycznym żądaniom — tłumaczy profesor.

źródło: UWM