Spacerował po ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie, był agresywny

2023-03-25 13:00:00(ost. akt: 2023-03-24 15:16:58)

Autor zdjęcia: pixabay

Nietypowe zgłoszenie otrzymali strażnicy miejscy, którzy patrolowali ul. Kołobrzeską w Olsztynie. Chodziło o psa, który samotnie spacerował po osiedlu i zachowywał się agresywnie. Funkcjonariusze szybko namierzyli właściciela czworonoga, którego ukarali mandatem i poinformowali o jego powinnościach. Jakie są obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe?
W poniedziałek (20 marca) strażnicy miejscy, którzy patrolowali ul. Kołobrzeską zostali powiadomieni o agresywnie zachowującym się psie, który spacerował po osiedlu bez nadzoru.

Patrol ustalił i poinformował właściciela, który w tym czasie przebywał w domu. Na domiar złego okazało się, że pies nie posiadał aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie.

Za obydwa wykroczenia właściciel psa został ukarany mandatami.

W związku z powyższą sytuacją olsztyńscy strażnicy miejscy postanowili przypomnieć o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe. Wynikają one z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn:

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności przez:

1) niepozostawianie zwierząt bez opieki i dozoru w miejscach publicznych, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt;

2) stosowanie środków ochrony niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa innych osób tj. na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na uwięzi, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli;

3) zwolnienie psa ze smyczy, wyłącznie w przypadku, gdy pies jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad psem oraz gdy sama obecność psa bez uwięzi nie jest uciążliwa dla otoczenia; zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi, w tym uczestników ruchu drogowego a także innych zwierząt;

4) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach użytku publicznego poprzez gromadzenie ich w urządzeniach do zbierania odpadów w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym zanieczyszczenie pojemnika;

5) obowiązek określony w ust.5 nie dotyczy właścicieli psów asystujących i funkcjonariuszy policji oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych;

6) zabezpieczenie zwierząt przed samowolnym wydostaniem się zwierząt domowych z pomieszczeń, w których są utrzymywane.

Ponadto w myśl art. 85 ust. 1a, pkt. 1 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt karze podlega ten, kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.