Olsztyn: Zmiana czasu wpłynie na zmiany w kursowaniu autobusów?

2023-03-24 19:00:00(ost. akt: 2023-03-24 15:03:16)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca zmieniamy czas z zimowego na letni, przez co pośpimy o godzinę krócej. W niedzielę nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 2.00 na 3.00. Czy w związku z tym, zmianom ulegnie też rozkład autobusów miejskich?
W całej Unii Europejskiej na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca, a do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października.

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Wydawany co pięć lat, na kolejne 5 lat Komunikat Komisji Europejskiej wprowadza wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego.

W nocy z 25 na 26 marca (sobota/niedziela), w związku ze zmianą czasu z zimowego na letni, ZDZiT poinformował, że wprowadzone zostaną następujące (obowiązujące tylko tej nocy) zmiany w funkcjonowaniu linii nocnych:

Linia N01 - kursy z krańca "Dworzec Główny":
- o godz. 23:32, 1:02 realizowane będą według czasu zimowego (przed przestawieniem zegarów),
- o godz. 3:02 realizowany będzie według czasu letniego (po przestawieniu zegarów).

Linia N02 - kursy z krańca "Dworzec Główny":
- o godz. 23:14 realizowany będzie według czasu zimowego (przed przestawieniem zegarów),
- o godz. 1:04 do przystanku „Dajtki” realizowany będzie według czasu zimowego – przyjazd na pętlę o godz. 2:02 – przestawienie zegarów na czas letni (3:02) i odjazd według rozkładu o godz. 3:32 (pół godziny oczekiwania autobusu na pętli „Dajtki”),
- o godz. 2:34 nie będzie realizowany.

Dyskusja na temat zasadności zmiany czasu w Unii Europejskiej toczy się od kilku lat. Konsultacje publiczne przeprowadzone przez Komisję Europejską wśród Europejczyków w 2018 roku wykazały, że 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. Zebrano w nich 4,6 mln odpowiedzi (największą liczbę w historii). Zwolennikami rezygnacji z dwukrotnej w ciągu roku zmiany czasu okazali się też Polacy. Z badania CBOS przeprowadzonego w marcu 2019 roku wynikało, że przeciwko temu dotychczas stosowanemu rozwiązaniu opowiada się ponad trzy czwarte ogółu badanych (78,3 proc.), podczas gdy za jego utrzymaniem optuje jedynie 14,2 proc. Przeważająca większość dorosłych Polaków, przy przejściu na jeden czas, preferowała czas letni środkowoeuropejski zwany czasem letnim. Za tym wyborem opowiada się ponad 74 proc. respondentów.