Różaniec w im. intencji obrony godności św. Jana Pawła II w Olsztynie

2023-03-17 14:46:11(ost. akt: 2023-03-20 19:50:50)

Autor zdjęcia: Mat. prasowe

2 kwietnia o godz. 21:37 przed Wysoką Bramą w Olsztynie odbędzie się różaniec w im. obrony godności Jana Pawła II.
Jak piszą organizatorzy: Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.
W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. [...]
Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by 2 kwietnia 2023 roku spotkać się w Olsztynie przy Wysokiej Bramie, aby oddać hołd i cześć w modlitwie różancowej bądź w ciszy i skupieniu Wielkiemu Polakowi oraz nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą Papieża, Karola Wojtyły

W tym samym czasie ulicami Warszawy, Krakowa i Szczecina przejdą marsze w obronie godności papieża. Więcej szczegółów TUTAJ