Bezrobotni po kursie na ratownika wodnego mogą znaleźć pracę na pływalniach

2023-03-13 16:19:29(ost. akt: 2023-03-13 15:34:10)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Mateusz Partyga

Bezrobotni zarejestrowani w elbląskim urzędzie pracy mogą zapisać się na kurs ratownika wodnego, a po jego ukończeniu znaleźć zatrudnienie w pływalniach w Elblągu. Zatrudnienie gwarantuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu podał, że osoby bezrobotne i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą wziąć udział w kursie pod nazwą "Ratownik Wodny, Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Sternik Motorowodny". Każdy uczestnik, po zdaniu egzaminu i zdobyciu uprawnień będzie mógł rozpocząć pracę w elbląskich pływalniach MOSiR. Chodzi o dwie pływalnie: przy ulicy Robotniczej oraz w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka.

Wśród wymagań kwalifikujących na kurs jest umiejętność pływania i dobry stan zdrowia. Jeśli kandydaci spełniają powyższe warunki i chcą pracować jako ratownicy wodni na pływalniach oraz nieść pomoc potrzebującym, to powinni zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu - przekonują organizatorzy.

Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Po zakończeniu szkolenia, każdy z uczestników, który zda egzaminy, uzyska uprawnienia ratownika wodnego, kurs KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) oraz uprawnienia motorowodne. Dodatkowo po zdobyciu uprawnień gwarantowana jest praca.

Jak powiedziała Natalia Szrama, MOSiR może zatrudnić 5 ratowników na umowę o pracę. Kurs sfinansowany będzie ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.

Zgłoszenia przyjmowane są także do 17 marca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, przy ul. Karowej 1.

Źródło: PAP