Olsztyn Gutkowo: pociągi wracają na trasę do Trójmiasta

2023-03-13 09:10:06(ost. akt: 2023-03-13 09:38:32)

Autor zdjęcia: Andrzej Sprzączak

Przez stację Olsztyn Gutkowo ponownie pojadą pociągi. Osiągnięty etap prac umożliwia wznowienie ruchu na ważnej trasie ze stolicy woj. warmińsko-mazurskiego do Trójmiasta. Na stacji kontynuowana będzie budowa nowych peronów i układu torowego.
Zakres robót na stacji Olsztyn Gutkowo wymagał uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej dla pociągów Polregio na odcinku do Jonkowa oraz zmiany trasy dla pociągów dalekobieżnych, które na czas prac – od 19 lutego – jeździły przez Iławę. Zmiany były uzgodnione z przewoźnikami. Dzięki osiągnięciu istotnego etapu prac od niedzieli, 12 marca, pociągi wróciłykolej, na dotychczasową trasę z Olsztyna w kierunku Trójmiasta.

Na stacji Olsztyn Gutkowo kontynuowane będą prace przy zabudowie ponad 3 km nowych torów oraz 13 rozjazdów. Nowy układ torowy zapewni sprawne i bezpieczne podróże koleją. Wykonawca realizuje również prace związane z budową dwóch nowych peronów, sieci trakcyjnej oraz instalacji.

Kontynuowana jest modernizacja stacji Dobre Miasto oraz przebudowa peronów w Bukwałdzie i Cerkiewniku. W następnej kolejności rozpoczną się prace na przystanku Swobodna. Perony ułatwią dostęp do kolei oraz zostaną dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Realizacja prac na linii kolejowej nr 221, łączącej stolicę województwa z północną częścią regionu i granicą państwa, poprawi warunki podróży i przewozu towarów koleją, umożliwiając jazdę dłuższych i cięższych pociągów towarowych, które będą mogły przewieźć więcej ładunków. Po zakończeniu wszystkich robót pociągi pasażerskie pomiędzy Olsztynem a Dobrym Miastem będą mogły poruszać się z prędkością do 100 km/h. Podróż koleją między miastami zajmie około 30 minut. Szybciej, do 70 km/h, pojadą pociągi towarowe.

Projekt pn. „Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobre Miasto” o wartości ponad 231 mln zł netto są dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zakończenie zadania planuje się w 2023 r.